Kies branche:

Permanente Educatie

Ter bevordering en handhaving van de kwaliteit van de beroepsuitoefening geldt een systeem van Permanente Educatie waaraan alle NIVRE-geregistreerden verplicht zijn deel te nemen teneinde zijn/ haar registratie te behouden.

Algemene matrix
Iedere NIVRE-geregistreerde dient binnen een periode van twee jaar 20 PE-punten te behalen buiten de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden. 

De activiteiten waarvoor PE-punten worden aangevraagd dienen plaats te vinden binnen het vakgebied van de NIVRE-geregistreerde dan wel binnen direct daaraan grenzende gebieden.

  • Het deelnemen/volgen van seminars, lezingen, cursussen en opleidingen - 1PE/per kennisuur (maximering*) - en een daarbij afgerond examen, en/of het geven van een lezing/cursus/opleiding + 2 PE-punten;
  • Examineren bij vakken/opleidingen  – met maximering**;
  • Zitting in een (branche-)bestuur/commissie uitsluitend van het NIVRE, maximering*; Er worden per PE-periode voor zitting in één gremium punten verstrekt;
  • Activiteiten verricht voor of op verzoek van een/het (branche)bestuur, met maximering***
  • Publiceren van artikelen op het vakgebied waarbinnen de betrokkene werkzaam is (geen interviews) met maximering**;
  • Het schrijven van vakliteratuur - met maximering**;
  • Uitvoeren van kwaliteitstoetsingen binnen het vakgebied van de ingeschrevene, met maximering*

*      6 PE punten per jaar - bij opleiding tot 10 PE-punten per jaar afhankelijk van duur en niveau.
**    2 PE-punten per periode
***  6 PE-punten per jaar

Het is te allen tijde aan de NIVRE-geregistreerde om zowel het niveau als het bewijs van deelname van extern gevolgde evenementen schriftelijk aan te tonen.

Het is uitsluitend aan het secretariaat van het NIVRE om te bepalen welke activiteiten/ opleidingen wel of niet als PE-activiteit kunnen worden gezien en hoeveel PE-punten daaraan worden toegekend. Deze beoordeling kan zowel vooraf als achteraf geschieden.

Hieronder treft u een overzicht van extern georganiseerde kennissessies waaraan het NIVRE PE-punten heeft toegekend.

 

Workshop revisie techniek
3
Studiedag Discussiepunten in de schaderegeling
5
Cursus Constructieve brandveiligheid
2
Seminar 3D printing in de bouw
3
Training Gebouwschade; oorzaak, herstel en preventie
5
Cursus Jaarrekening lezen bij personenschade
5
Solk bij letselschade
6
Digitale Fraudeherkenning en Feitenonderzoek
4
Training omgaan met agressie
5
Complex letsel
6
Fraude en bewijs bij verzekeringszaken
4
18e PIV Jaarconferentie Evolutie of Revolutie
4

LIV

LIV-presentatie
2
NBKB Feedbackdagen
4
Presentatie verrekening AOV
2
Cursus Letselschade
4
Bezoek SHVP (Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht)
2

SGS

Webinar Understanding the Farm Sustainability Assessment Program
1
Cursus Inclinometen
6

SPV

Update Straf(proces)recht
4
Strafrechtelijke belangenbehartiging bij fraude
6
Interviewvaardigheden bij waarheidsvinding en valse claims
6
Valse claims, nabootsing en stoornissen
6
Het Echte Preventieseminar
3
Training Internet Rechercheren
6
Internet Rechercheren (herhalingsdag)
6
Symposium Actualiteiten Verzekeringsrecht
4
Technical Restoration Workshop “Industry”
6

BSA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
4
Trainingen tbv specialisatie
6
Problemen met vocht, schimmels en condensatie bij appartementen
4
Pre en In Employment Screening
2
Onderzoek in de verzekeringsbranche
2
Vakinhoudelijke sessie
1 punt per uur
Colloquium 2017 "The exciting world of commodities"
4
De arbeidsdeskundige in de civielrechtelijke procedure
4
Actualiteiten Letselschade
4
Bedrijfskunde bij letsel en AOV schade
6
Cursus Jaarrekening lezen bij personenschade
5
Top 10 tips voor een goed letselschadeberekening
2
Berekening Kindschade
2
Herstel coaching kinderen en gezinnen
1
Vaststelling zorgbehoefte na ernstig letsel bij kinderen
1
Sociale wetgeving in de letselschaderegeling
3
GOMA Symposium Just Trust
3
Workshop Verbindende communicatie bij letselschade
4
Workshop Verlies en rouw bij letselschade
4
Kunststof identificatie, coatings analyses en schade onderzoek
2

EVU

Congres EVU 2017 - hele dag
6
Congres EVU 2017 - halve dag
3
Workshop Fraudebeleidsplan
6
Open Source Intelligence
6
Fraudtalks
2
M&M Meeting Het maakbare geheugen
2
Dag van de fraudeonderzoeker
4
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
4
Actualiteiten Letselschade
6
Complex Letsel
6
In-House vakinhoudelijke studie
1 punt per uur
De juridische uitleg van polisvoorwaarden
4
Medische kennis voor juristen: Verloskunde
4
Europees recht en verkeersongevallen
4
Whiplash en de beperkingenvraag
4
Schuld en risicoaansprakelijkheid bij letselschade
4
Aansprakelijkheid in medische zaken basis (module 1)
4
Aansprakelijkheid in medische zaken Verdieping I (module 2)
4
Werkgeversaansprakelijkheid
4
Verzekeringsfraude
5
Letselschade en sociale zekerheid
5
Fraude in de letselschade praktijk
5
PIV Jaarconferentie Veiligheid voorop
4
Studieweekend letselschade
6
Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
3
Aansprakelijkheid in medische zaken basis (module 1)
4
Aansprakelijkheid in medische zaken Verdieping I (module 2)
4
Aansprakelijkheid in medische zaken Verdieping II (module 3)
4
Letselschade en sociale zekerheid
5
Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen
4
Masterclass Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken
4
Masterclass Tuchtrecht in de gezondheidszorg
4
Masterclass Complexe situaties in de letselschaderegeling
4
Whiplash en de beperkingenvraag
4
Medische kennis voor juristen Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6
Medische kennis voor juristen Psychiatrie en DSM-V
4
Complexe situaties in de letselschaderegeling
4
Masterclass Complexe situaties in de letselschaderegeling
4
Masterclass Productaansprakelijkheid
3

LSA

Symposium: Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld
4
Line Marine Surveyor Seminar Berlin 2017
4

NLE

High Tea 2017
3
NVAE-Studiedag
4
Het deelgeschil, wat kan ik ermee, wat moet ik ermee
2
Richtlijnen de Letselschaderaad
2
Jaarlijkse praktijkmiddag Personenschade
3
RTA & Whiplash congres München
6
Workshop Techn. Reconditionering en drogen verwarmen koelen
3
Lezing asbest, ontwikkelingen en aansprakelijkheden
1
11e Gronings Letselschadecongres
4
RBTS-bezoek Rechtbank Rotterdam
2

SDU

Schadevaststelling bij ondernemers met letsel
6

SPV

Fraude aangifte
6
Opleiding Fraudebeheersing
6
Opleiding Internet Rechercheren
6
Opleiding Fraudebeheersing in de zorg
6
Telefonisch interviewtechnieken
6
Financieel-Economische Criminaliteit (FEC)
5
Interviewtechnieken Fraudeonderzoek
6
Training Strategic Use of Evidence (SUE)
6
Witwassen
6
Strafrechtelijke belangenbehartiging bij fraude
6
Fraudeonderzoek basis
6
Terugkomdagen
6
Opleiding Salvagecoördinator
6
Actualiteiten college
2
Traumatische amputaties
5
Verdiepingscursus Letselschade
4
Wetenschappelijke concepten van causaliteit in ziekte en herstel
4
Fact Finding bij interne incidenten
6
Fact Finding bij Verzekeringsfraude
6
Interviewtechnieken (i.s.m. Stokes Verhoor)
6
Seminar Zeerecht
2
Preventiedag 2017 - Preventie in en om de stal
4
Taal- en cultuurbarrieres in de letselschaderegelng.
2
Lezing Medische gegevens
2
Positie van slachtoffers van strafbare feiten
1
Lunch & Learns
1

AIM

Workshop Tackling Fraud and corruption in healthcare
6
Behaviour-Based Safety (vervolg op VCA)
1
Congres Asbestos
4
Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie
5

ATC

Bedrijfsbezoek Welgro Groenlo
1
Internationale training restauratie techniek en industrie
6
Trainingen tbv specialisatie
6
Training Vochtproblemen in gebouwen
4
Pre en In Employment Screening
2
Privacy Gedragscode
2
Vakinhoudelijke sessie
1 punt per uur
Cursus EPA-W
6

BVT

Het belang van handels- en verzekeringsdocumenten
3
Cursus Kostbaarheden
5
Workshops Productaansprakelijkheid/Recall
3
Actualiteiten Letselschade
3
Basiscursus Zelfstandigen in de praktijk
4
Digital Experience
5
Bedrijfskunde bij letsel en AOV-schaden
6
Pensioenschade & actualiteiten
3
Symposium Letselschademediation
4
De Letselschade Raadsdag
4
GOMA symposium Picture Perfect
3
Werken met de GBL en de Medische Paragraaf
4
Workshop Open Source Intelligence
6
Lezing zelfrijdende auto's
1
Mastercourse Aansprakelijkheidsverzekeringen
6
Wet bescherming persoonsgegevens
6

EVU

EVU Fieldday
6
FEHAC taxatievakdag Bunnik
4
Bitcoin en Blockchain Technologie
6
Seminar Fraud Talks
2
Training Rechercheren in open bronnen
3
Training Verdieping Verhoor
6

GWO

Training werken op hoogte
6
Cursus Verpakken en transport
6
Workshop Calamiteit cultureel erfgoed
2
Schade "omgeval"
3
HISWA excursie "Meten is weten"
1
Middagsymposium PTSS
2
Meer dan staken
4
Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
4
Actualiteiten Letselschade
6
Harvard onderhandelen in de letselschade
6
Masterclass onrechtmatige daad
6
Verdieping overlijdensschade berekenen
3
In-House vakinhoudelijke studie
1 punt per uur
Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
2
Actualiteiten Letselschade
4
Actualiteiten verzekeringsrecht
3
Cursus Herstelcoaching in de praktijk
4
Cursus Informatie en opsporing in de praktijk
5
Jaarcongres Gezondheidszorg
5
Letselschade en sociale zekerheid
5
Masterclass Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
3
Masterclass Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken
4
Masterclass Productaansprakelijkheid
3
Medische kennis voor juristen: Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6
Medische kennis voor juristen: Psychiatrie
4
Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie
3
Medische kennis voor juristen: Verloskunde
4
Praktijkmiddag Europees recht en verkeersongevallen
4
Praktijkmiddag Letselschade en sociale zekerheid
5
Studiereis Kerckebosch
6
Whiplash voor juristen
4
Afwikkeling van verzekeringsclaims
4
Introductie Tripod Beta Ongevalsonderzoek
6
Cursus Berekening verlies arbeidsvermogen en procederen
5

LIV

LIV Algemene presentatie
2
E-learning module Schrijven of Coachen
1
LRGD symposium
4

LSA

LSA Symposion
4
Omgaan met emoties & weerstanden
6
Themamiddag 4e antiwiswasrichtlijn en wwft
3
Congres Faillisementsfraude
4
Opleiding Certified Compliance Officer
6

NIS

Interculturele communicatie door dhr Kaldenbach
2

OSR

Compacte basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken in het strafproces
6
Seminar Voorkomen en doorbreken impasses in de letselschaderegeling
2
Bedrijfsbezoek PON en Bakker Repair
3
VIBRA cursus
4
Seminar Gezamenlijk behandelplan, heilige graal of houten kraal
4
Seminar Herstelgericht schaderegelen
2
Lezing Rechten en plichten gelaedeerden bij letselschade
1
Studiebijeenkomst Praktische mogelijkheden NAH
2
Letselschadecongres Schadebegroting in Letselschadezaken
4
"Opleiding Goed waarnemen, juist interpreteren en effectief communiceren"
6
Oplossingsgericht onderhandelen
6
Deskundig Inventariseerder Asbest
6
Opleiding Harvard Onderhandelen
6

SPV

Financieel-Economische Criminaliteit (FEC)
5
Training Strategic Use of Evidence (SUE)
6
ADN Basiscursus Gecombineerd Droge lading-/Tankscheepvaart
6
16e PIV Jaarconferentie
4
PIV Actualiteiten College
2
Opleiding Salvagecoördinator
6
Collectief Regres op Daders
2

SVA

SVA Congres 2016
3
Studiemiddag Dwarslaesie
5
Workshop Fraudebeheersing Personenschade
2
De fraudeaangifte
6
Brand update
2
CBV Netwerkbijeenkomst Het monster van Amsterdam
3
POV Preventiedag
5
Preventiemiddag
2
Studiemiddag Georganiseerde verzekeringsfraude met autoverzekeringen
3
Themamiddag Offshore
2
Themamiddag Offshore
2
Lezing derdenschade-zorgschade
1
Ohne Befund kein Grund
4

VOC

Cursus Diagnose Auto-elektronica
6
VOC-toetsen (v.a. september 2016)
min.2 - max.6
Seminar Niet meer last van de wet dan noodzakelijk
1
Training Internet Rechercheren
6
Internet Rechercheren (herhalingsdag)
6
AGCS Market Event Sustainability
2

AOK

Veiligheidsadviseur ADR
6
Trainingen tbv specialisatie
6
BPOB Kennissessie Privaat-publieke samenwerking
3
Vakinhoudelijke sessie
1 punt per uur
Leergang Brandonderzoek
6
Seminar Productaansprakelijkheid
3
Symposium Slachtoffergedrag en dirty tricks bij letselschademediation
4
Verdieping letselschade recht & praktijk
6
Bedrijfskunde en actuarieel rekenen bij letselschade
3
Leergang gesprekstechnieken
6
Overlijdensschade Nieuwe Stijl en Actualiteiten
2
Lezing Een andere berekening van smartengeld
1
GOMA congres
3
De Letselschade Raadsdag
5
Cursus GBL en de Medische Paragraaf (hele dag)
6
Cursus GBL en de Medische Paragraaf (ochtend)
3
Cursus GBL en de Medische Paragraaf (middag)
2
Verleiden tot het vertalen van de waarheid
6
Training Detectie in geschrift
6
Expertmeeting De asbestinventariseerder als zondebok
2
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht (i.s.m. prof. Hartlief)
3
EHFCN-Conferentie
6
Masterclass Werken met de GBL
3
Workshop Fraud and IMCH Group
4
Fire Awareness (GWO)
6
Fidiz-lezing Een vernietigende brand
1
Fidiz-lezing Een vernietigende brand
1

FOV

Themabijeenkomst Schoorstenen en riet, bijten elkaar niet?
2
Themabijeenkomst Schoorstenen en riet, bijten elkaar niet?
2
Rechercheren op internet
6
Rechercheren op internet - onderzoek in social media
5
Rechercheren op internet - zoekstrategieën
5
Studiemiddag Bouwwerkzaamheden en schade aan gebouwen
3
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
4
Actualiteiten Letselschade
6
Complex letsel
6
Cursus Wijzigingen Sociale zekerheid en letselschade
4
Harvard onderhandelen binnen de letselschade
6
Masterclass onrechtmatige daad
6
Nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade
4
Wijzigingen sociale zekerheid en letselschade
4
Kennisupdate Verzekeringsfraude
3
In-House vakinhoudelijke studie
1 punt per uur
KCAF Congres aanpak funderingsproblematiek
3
Bijeenkomst bestuurdersaansprakelijkheid
1
Cursus Beroepsaansprakelijkheid
2
Cursus Beroepsaansprakelijkheid
2
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
2
Fraude in Letselschaderegeling
2
Fraude in Letselschaderegeling
2
Masterclass Productaansprakelijkheid
4
Medische kennis voor juristen: Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6
15e PIV Jaarconferentie
4
Aansprakelijkheid in medische zaken basis (module 1)
4
Aansprakelijkheid in medische zaken verdieping I (module 2)
4
Aansprakelijkheid in medische zaken verdieping II (module 3)
4
Actualiteiten verzekeringsrecht
3
jaarcongres Gezondheidsrecht
5
Letselschade & sociale zekerheid
5
Letselschadeweekend Madrid
6
Medische kennis voor juristen: Psychiatrie
4
Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie
3
Praktijkmiddag Actualiteiten Letselschade
4
Schuld- en risicoaansprakelijkheid bij letselschade - De hoge raad op z'n retour?
4
Symposium PIV Letselplaza
3
Themamiddag Europees recht en ongevallen
4
Whiplash en de beperkingenvraag
4
Congres De aanpak van witwassen
5
Cursus Werkgeversaansprakelijkheid
5
Schadebeapling bij Overlijden (108)
5
Schadebepaling bij zelfstandigen (107)
5
Schadebepaling bij zelfstandigen (verdiepingscursus)
3
Letselschaderekenen
5
Schadebepaling bij overlijden (middag)
2
Pensioeneffecten bij letselschade
5
Sociale Wet- & Regelgeving bij letselschade (dag)
5
Sociale Wet- & Regelgeving bij letselschade (middag)
3
Privacy op de werkvloer
2
Binnenvaartseminar
2
Cursus Good Practices
5
LRGD symposium
5

LSA

LSA-symposion Je geld of je leven (terug)
4
Cursus Wetenschappelijke concepten van causaliteit in ziekte en letsel
4
M&M-meeting Een Pijnlijk Onderwerp
2
Omgaan met emoties & weerstanden
6
Praktijkdag herkenning schadebeeld
6
Praktijkdag herkenning schadebeeld
6

NAI

De herziene arbitragewet
1
Opleiding Omgaan met klachten en agressie (i.s.m. Boertien)
6
Nationale Asbest Conferentie
4
Praktijkmiddag Personenschade
2

NIS

NIS Lustrum symposium
3
Omgaan met schadeclaims door en tegen de overheid
2
Workshop schadeherstel
3
Lezing + rondleiding ADJ Milieutechniek
2
Cursus vergunningsvrij bouwen
3
Studiebijeenkomst Praktische mogelijkheden NAH
2
Studie Mediation bij Letselschade
6
Congres Letselschade en Europa
4
Whiplash & Arbeid
2
Somatoforme stoornissen en de komst van de DSM-5
6
Letselschadeberekening ex art. 6:107 BW
6
Letselschadeberekening ex art. 6:108 BW
6
Schadevaststelling bij ondernemers met letsel
6
Training Asbest herkennen
5
Nationale Asbestfeiten Congres
2
Training Asbestdeskundige
6

SPV

Training Ik weet dat u liegt
5
Strafprocesrecht financiële instellingen
6
Training Wet en regelgeving criminaliteit & interviewstrategie
6
Cursus Witwassen
6
Fraude Film Festival 2015
max. 4
PIV Actualiteiten College
2
Opleiding Salvagecoördinator
6
Aanpak grote calamiteiten
2
Salvage bijscholing
3

TLR

Seminar Contaminanten
2
studiedag Dwarslaesie
5
Een ongemakkelijke waarheid
3
Symposium Volledige vergoeding of adequate erkenning
3
Training Houding en signaleren non-verbale signalen
5
Training Fraude Awareness
3
Training Omgaan met agressie en bedreigingen
3
Module Beleid
6
Seminar Grondstof
3
Brand update
2
Seminar transportrecht
1
Presentatie Lagerschades IHC
1
Bedrijfsbezoek HEBO
3
Agrarische Taxatiedagen
6
Themamiddag Protocol Schadeproces en de nieuwe Betonclausule
2
Preventiedag
5
Omgevingsbeïnvloeding door bouwwerkzaamheden
2
Seminar Verjaring
1
Internet Rechercheren (herhalingsdag)
6
Audatex
6
Audatex herhaling
4
AM Masterclass Verzekeringsfraude
3

AOK

Wijzigingen ADR 2015
3
Trainingen tbv specialisatie
6
Vakinhoudelijke sessie
1 punt per uur
Kennissessies Privacygedragscode
4
Symposium Centramed Beter genezen dan voorkomen
3
Oriëntatie Verkeersongevallenanalyse
3
Cultuurverschillen in de letselschade
6
Ondernemen met Letsel
3
Oriëntatie Ongevallenanalyse
3
Basiscursus Aansprakelijkheid in medische zaken (3 modules)
6
De Letselschade Raadsdag
5
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht (i.s.m. prof. Hartlief)
3
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
2
Seminar Schimmelbestrijding
1
Masterclass PTSS (i.s.m. EMN Academy)
2
Symposium Schade; en dan?
3

EVU

EVU Fieldday
6
EES-ringonderzoek 2014
6

FOV

FOV Preventiedag Help brand: wat nu ?
3
Belasting-Belastbaarheid: consequenties van professioneel handelen
2
IAATI-trainingsseminar
6
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
4
Harvard onderhandelen binnen de letselschade
6
Masterclass onrechtmatige daad
6
Complex letsel
6
Acutaliteiten letselschade
6
Aansprakelijkheid voor personenschade in arbeidsverhoudingen
6
Wijzigingen sociale zekerheid en letselschade
4
In-House vakinhoudelijke studie
1 punt per uur
KCAF Congres aanpak funderingsproblematiek
4
Drieluik Aansprakelijkheid in de Bouw
2
Aansprakelijkheid in medische zaken (module 1)
4
Aansprakelijkheid in medische zaken (module 2)
2
Aansprakelijkheid in medische zaken (module 3)
4
Acutaliteiten letselschade
4
Beroepsziekten; hoe nu verder
4
Europees recht en verkeersongevallen
4
Letselschade & sociale zekerheid
5
Medische kennis voor juristen: Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6
Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie
3
Medische kennis voor juristen: Psychiatrie
4
Omwenteling in de overlijdensschadeberekening
3
Onrechtmatige daad en letselschade
4
Schuld- en risicoaansprakelijkheid bij letselschade
4
Whiplash en de beperkingenvraag
4
De aanpak van witwassen
4
Sociale Wet- & Regelgeving bij letselschade
5
Schadebepaling bij zelfstandigen (verdiepingscursus)
3
Overlijdensschade nieuwe rekenmethode
2
Pensioeneffecten bij letselschade
5
Sociale Wet & Regelgeving
4
Aansprakelijkheid voor psychisch letsel
2
E-learning module Schrijven of Coachen
1
Themamiddag Brand
4
NLE-bijeenkomst mbt kwaliteit, regels en slachtofferbelang
2
Conditiemeting gebouwen module 1 + 2
6
Training Compliance & Fraude Awareness
6
Customer Event kennis delen
2
congres De weg naar herstel
4
Interviewtechniek
6

RGN

Workshops RGN Rotterdam
1
Letselschadecongres Derdenschade
4
Asbestcongres
3
PIV Actualiteiten College
3
Opleidingscursus Salvage
6
Lezing Te Pas Advocaten
2
Lezing Stelselherziening 2015 in relatie tot letselschade
3
Studiedag NAH
4
Googlende verzekeraars
2
Training Fact Finding
6
Presentatie GA-IVR en IR-EVR
3
Congres Verbond / Politieacademy
4

VOC

VOC-toetsen (v.a. september 2014) per toets
1
Training SilverDat schadecalculatie
3
Training Bezwaren en Onderhandelen
6