Kies branche:

Branchebesturen

De branchebesturen binnen het NIVRE volgen de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche.

Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het algemeen belang van het NIVRE of de ingeschrevenen, of die tot initiatieven leiden welke tot (algemene) verbeteringen leiden, adviseert het branchebestuur als geheel of via een portefeuillehouder binnen dat specifieke onderwerp, het bestuur of directie/management.

Daarnaast zijn de aandachtsgebieden van de branchebesturen gericht op opleidingen binnen de toelatingseisen voor inschrijving in het Register en het op het gewenste kwaliteitsniveau organiseren van seminars voor de desbetreffende branche. 

Het NIVRE kent de volgende branches:

Branchebestuur Aansprakelijkheid/Technische Varia + Agrarisch
mevr. mr. R.S. Baumann (voorzitter)
ing. M.C.J. Boon, mr. K. Brand, drs. ing. J.K.W. van de Mortel
ing. M.M. Roozendaal (Agrarisch), ing. R.T. Steenvoorden
drs. M.J. van Leeuwen  - Verbond van Verzekeraars (adviseur)
  
Branchebestuur Brand 
J.C.M. Tomassen (voorzitter) 
M. Hoek, M. Rijnten, Th.J. van Steen, H.O.J.M. Vissers, P.W.M. Vlemmings
T. Brinkman - Verbond van Verzekeraars (adviseur) 
  
Branchebestuur Motorvoertuigen 
R. Overeem (voorzitter) 
E. Boogert, R.G. den Ouden, E.J. Suijker, W. Tacke
A. de Hoop - Verbond van Verzekeraars (adviseur) 
  
Branchebestuur Monitoring Bouw&Infra 
ing. J.M. Brouwers, ir. H. Janssen (voorzitter)
  
Branchebestuur Personenschade 
mr. M.H.J. van der Linden (voorzitter) 
mr. drs. R. Andriessen, P. van den Bedem (adviseur), M. de Haan, mr. D.M. Lam
R. Pamboer, F. Peters, mr. E.R. Verhoeven
M. de Blaeij - Verbond van Verzekeraars (adviseur)
    
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek 
B. Leijssen (voorzitter) 
M.B. de Bakker, J.P.E.M. Christoffels, R.A. van Dijk, ing. B. Kleijnjan
ir. H. Kreisel, ing. G.W. van Veen  
  
Branchebestuur Toedrachtonderzoek 
P. Kopp (voorzitter) 
M. Bouwman, M. Leloux, J.W.A. van der Pijl, mr. M.L.C. Schellekens,
G.J.A. van Woerkom, G.B. van Zwienen, B. Gouw (adviseur)
   
Branchebestuur Transport/Goederen 
W.L.M. Dekkers (voorzitter)
I.F. Bol, C. Kooyman, M. Lokker, M.T. Schuling