Kies branche:

FEMAS

 

Federation of European Maritime Associations of Surveyors and Consultans

FEMAS is de federatie van Europese organisaties van maritieme schade-experts en consultants.

In 1988 ontstond bij VESW, nu NIVRE branche Scheepvaart en Techniek, het gezelschap van Marine schade-experts en consultants in Nederland, het idee van het vormen van een federatie, zodat de stem van de Europese scheepvaartconsultants en Europese schade-experts gehoord konden worden in Internationale forums van maritieme zaken, welke in 1993 tot stand is gekomen.

Een lidmaatschap van de federatie is exclusief voor nationale organisaties dan wel groeperingen die in de branche scheepvaart werkzaam zijn. Individuele personen kunnen geen lid zijn.

De dagelijkse bezigheden van de federatie worden verzorgd door een professioneel secretariaat.

Voor meer informatie over de federatie verwijzen wij u naar de website van FEMAS, www.femas.info