Kies branche:

Nieuwsarchief

In het kort een van onze NIVRE bijeenkomsten branche Brand

7-12-2017 12:46
Op 15 november jl. was het NIVRE te gast bij het Amsterdams Venduhuis de Eland en de Zon in Diemen. Lees meer

Waken voor vooringenomenheid

1-12-2017 12:52
Is wat je ziet daadwerkelijk wat het is? Of is datgene wat je ziet eigenlijk iets dat je verwacht te zien? De Branche Personenschade van het NIVRE organiseerde op donderdag 23 november jl. in Corpus een seminar met als titel “What you see is what you get!”’ waarin de aanwezige letselschadeprofessionals een spiegel kregen voorgehouden. Met als boodschap: waak in uw dagelijks werk bij de zoektocht naar de waarheidsvinding voor vooringenomenheid, aannames en vooroordelen! Lees meer

Koken, stoken en elektra risicofactoren bij woningbranden

9-11-2017 12:41
Vorig jaar vielen 47 doden bij fatale woningbranden, blijkt uit gegevens van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Huisartsen moeten jaarlijks 75.000 brandwonden behandelen, een kwart daarvan betreft brandwondongevallen met kinderen. De top vijf van brandoorzaken zijn koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. Brandweeronderzoek maakt duidelijk dat de helft van de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (19 procent) en keuken (16 procent). Lees meer

What you see is what you get!

27-10-2017 13:25
De Branche Personenschade van het NIVRE organiseert op donderdag 23 november a.s. een seminar met als titel ‘What you see is what you get’. Vanuit verschillende invalshoeken zal tijdens dit seminar de invloed van onder andere vooroordelen, aannames etc. op de waarheidsvinding worden belicht. Chris van Dijk, één van de mede-oprichters van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, en daarnaast plaatsvervangend rechter en advocaat gespecialiseerd in medische, werkgevers-, beroeps- en productaansprakelijkheid- en grote materiële schades, treedt op als dagvoorzitter. Lees meer

Schade fipronilaffaire tussen 72 en 83 miljoen euro

24-10-2017 11:37
Bedrijven in de pluimveesector hebben al tussen de 65 en 75 miljoen euro schade geleden door de fipronilaffaire. En ook voor supermarkten loopt de schade inmiddels in de miljoenen. Die hebben inmiddels al zeker een schade van tussen de 7 à 8 miljoen euro geleden, meldt minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer. Op 16 augustus werd de schade nog geschat op 33 miljoen euro, iets meer dan een maand later (22 september) was dat dus al ruim twee keer zoveel. De fipronilaffaire kwam eind juli aan het licht. Lees meer

Nieuw bestuur ‘Kamer’ vertegenwoordigt bredere afspiegeling werkgevers

26-9-2017 11:27
NIVRE heeft het nieuwe bestuur bekend gemaakt van de ‘Kamer’, het platform dat de belangen behartigt van de werkgevers in expertise- en schaderegelingsland. Het nieuwe bestuur is een bredere afspiegeling van de verschillende secties aan werkgeverzijde. Lees meer

Groei NIVRE-Register in eerste helft van 2017

11-7-2017 12:34
Sneller dan verwacht ziet het NIVRE het aantal registraties sneller stijgen dan voorgaande jaren. In het algemeen was de mening dat verschillende ontwikkelingen in de markt van invloed zouden zijn op het aantal registraties bij het NIVRE. Inmiddels blijkt dat er steeds meer behoefte is aan gekwalificeerde schade-experts. Lees meer

NIVRE opent register voor herstelgerelateerde dienstverlening letselschade

22-6-2017 10:54
Op voordracht van het Branchebestuur Personenschade zal het NIVRE een register openen voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. De eerste groep van professionals die in dit register zal worden ingeschreven zijn de herstelcoaches, die sinds 2015 een eigen opleiding kennen. Ingeschreven professionals zullen de titel krijgen van NIVRE Register-Deskundige (rd). Lees meer

NIVRE Register-Experts ervaren werking veiligheidssystemen bij Politieacademie Lelystad

20-6-2017 13:20
Hoe werkt een automatisch noodremsysteem als een tankwagen de bocht te scherp neemt of daarbij te hard rijdt? Enkele tientallen NIVRE Register-Experts hebben dat op 6 juni jl. zelf kunnen ervaren tijdens een bijzondere PE-bijeenkomst, die op het terrein van de Politieacademie in Lelystad was georganiseerd door de branche Motorvoertuigen, specialisme ZM&T (Zwaar Materieel en Techniek). Gezeten in de cabine van een door Wilco van Es (Zeker & Vast Transport Support) bestuurde tankwagen met anti-kantelzijwielen reden zij korte rondjes over het oefenterrein en maakten zij ingrepen van het automatische noodremsysteem mee. Aansluitend konden zij na afloop het effect bekijken aan banden en ‘strepen’ op het asfalt. Ook de geur van het geschroeide rubber van de banden was goed waar te nemen. Lees meer

Ook bij online B2B-veilingplatform voor schade- en restpartijen blijft er wezenlijke rol weggelegd voor schade-experts

9-6-2017 11:58
“Transparantie, transparantie en nog eens transparantie, verbetering en uniformering van procedures en een hogere opbrengst.” Dat zijn in de ogen van initiatiefnemer Michael Hajdasinski de doelstellingen die hij wil realiseren met zijn eerder dit jaar onder de naam Saltrex gelanceerde B2B online veilingplatform voor schade- en restpartijen. Als ander voordeel hiervan noemt hij dat bij schadeverkoop de verzekerde kan meebieden op zijn eigen partij goederen. “En last but not least is er de zekerheid dat het hoogste bod niet door gunning wordt doorkruist. Met andere woorden, de gerealiseerde marktwerking leidt tot de hoogste opbrengst voor verkopers/verzekeraars en voorkomt zo bovendien discussie met verzekeraars (‘is dit wel het hoogste bod?’) en met wederpartijen (bijv. P&I) omdat zij op voorhand de wijze van verkoop kunnen goedkeuren en hun eigen netwerk van kopers kunnen aanschrijven.” Lees meer