Kies branche:

Nieuwsarchief

Woord van de voorzitter

15-1-2018 09:52
Zo aan het begin van het nieuwe jaar ligt het voor de hand om terug te kijken naar wat het NIVRE zoal in het afgelopen jaar heeft gedaan, daar ontkom ook ik niet aan. Maar eerst wil ik schrijven over het heden en wil ik vooruitblikken in een tijd waarin we meer aanvoelen dan dat we begrijpen. Lees meer

Aantal inschrijvingen in NIVRE-Register licht toegenomen in 2017

11-1-2018 09:45
Het aantal ingeschrevenen in het NIVRE-Register is in 2017 licht gegroeid. Per 31 december jl. telde het register in totaal 1.707 ingeschrevenen, 22 meer dan eind 2016. Tegenover 121 nieuwe inschrijvingen, onder wie 27 kandidaat Register-Experts stonden 99 personen die om uiteenlopende redenen werden uitgeschreven uit het NIVRE-Register. Lees meer

Afschudden

22-12-2017 13:53
Hij of zij weet het altijd beter. Als we dat zeggen van iemand, vinden we hem of haar op z’n minst een tikkeltje eigenwijs. Dat is een eigenschap die niet bijdraagt aan het opbouwen van vriendschap. Een schade-expert is eigenlijk ook iemand die het beter weet, maar van wie dat zijn of haar beroep is. ‘Deskundige, met name als iemand die geroepen wordt om in betwiste zaken uitspraak te doen of advies te geven’, zo geeft de Dikke van Dale uitleg aan dit lemma. Lees meer

Wervingscampagne aspirant-lid NIVRE door de commissie ‘Jong NIVRE’

18-12-2017 12:55
Het NIVRE zoekt contact met beginnende schade-experts. Ben jij schade-expert met enkele jaren ervaring én ben je (nog) niet ingeschreven in het NIVRE register, dan willen we graag in contact komen met jou! Lees meer

In het kort een van onze NIVRE bijeenkomsten branche Brand

7-12-2017 12:46
Op 15 november jl. was het NIVRE te gast bij het Amsterdams Venduhuis de Eland en de Zon in Diemen. Lees meer

Waken voor vooringenomenheid

1-12-2017 12:52
Is wat je ziet daadwerkelijk wat het is? Of is datgene wat je ziet eigenlijk iets dat je verwacht te zien? De Branche Personenschade van het NIVRE organiseerde op donderdag 23 november jl. in Corpus een seminar met als titel “What you see is what you get!”’ waarin de aanwezige letselschadeprofessionals een spiegel kregen voorgehouden. Met als boodschap: waak in uw dagelijks werk bij de zoektocht naar de waarheidsvinding voor vooringenomenheid, aannames en vooroordelen! Lees meer

Koken, stoken en elektra risicofactoren bij woningbranden

9-11-2017 12:41
Vorig jaar vielen 47 doden bij fatale woningbranden, blijkt uit gegevens van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Huisartsen moeten jaarlijks 75.000 brandwonden behandelen, een kwart daarvan betreft brandwondongevallen met kinderen. De top vijf van brandoorzaken zijn koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. Brandweeronderzoek maakt duidelijk dat de helft van de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (19 procent) en keuken (16 procent). Lees meer

What you see is what you get!

27-10-2017 13:25
De Branche Personenschade van het NIVRE organiseert op donderdag 23 november a.s. een seminar met als titel ‘What you see is what you get’. Vanuit verschillende invalshoeken zal tijdens dit seminar de invloed van onder andere vooroordelen, aannames etc. op de waarheidsvinding worden belicht. Chris van Dijk, één van de mede-oprichters van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, en daarnaast plaatsvervangend rechter en advocaat gespecialiseerd in medische, werkgevers-, beroeps- en productaansprakelijkheid- en grote materiële schades, treedt op als dagvoorzitter. Lees meer

Schade fipronilaffaire tussen 72 en 83 miljoen euro

24-10-2017 11:37
Bedrijven in de pluimveesector hebben al tussen de 65 en 75 miljoen euro schade geleden door de fipronilaffaire. En ook voor supermarkten loopt de schade inmiddels in de miljoenen. Die hebben inmiddels al zeker een schade van tussen de 7 à 8 miljoen euro geleden, meldt minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer. Op 16 augustus werd de schade nog geschat op 33 miljoen euro, iets meer dan een maand later (22 september) was dat dus al ruim twee keer zoveel. De fipronilaffaire kwam eind juli aan het licht. Lees meer

Nieuw bestuur ‘Kamer’ vertegenwoordigt bredere afspiegeling werkgevers

26-9-2017 11:27
NIVRE heeft het nieuwe bestuur bekend gemaakt van de ‘Kamer’, het platform dat de belangen behartigt van de werkgevers in expertise- en schaderegelingsland. Het nieuwe bestuur is een bredere afspiegeling van de verschillende secties aan werkgeverzijde. Lees meer