Kies branche:

NIVRE Register-contra-experts apart zichtbaar

14-10-2016 10:13

Het NIVRE heeft binnen het Register de contra-experts apart zichtbaar gemaakt. Daarmee komt de organisatie tegemoet aan de wensen van de markt, van verzekerde particulieren en ondernemers en de NIVRE-contra-experts zelf om in het NIVRE-Register direct te kunnen zien welke ingeschrevenen in te schakelen zijn als contra-expert.

Op de website van het NIVRE zijn onder de button - het Register - alle ca. 1.800 ingeschrevenen te vinden, zowel per branchegroep/specialismen als per naam. Onder specialisme is een keuze te maken voor NIVRE-experts die uitsluitend als contra-expert werkzaam zijn óf tevens als contra-expert opereren.

"Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee voor zowel de markt als de particuliere en zakelijke verzekerden beter zichtbaar hebben gemaakt welke personen als contra-expert in het register staan ingeschreven en daarmee voldoen aan alle kwaliteitseisen die zijn gesteld aan inschrijving in het NIVRE-Register".

Alle ingeschrevenen dienen naast de opleidingseisen ten aanzien van vakbekwaamheidseisen en communicatieve vaardigheden te voldoen aan eisen ten aanzien van ethiek/integriteit.
Om een inschrijving te behouden geldt ook voor alle ingeschrevenen en dus ook voor de contra-experts dat zij tevens een programma moeten volgen in het kader van de Permanente Educatie.