Kies branche:

Verschillen in regio's

12-12-2016 13:57

In 2015 vond bijna een kwart van alle schades (24%) plaats in Zuid-Holland. Dat Zuid-Holland een groot aandeel in aantal schades en schadelast heeft is niet verwonderlijk: de provincie heeft immers de meeste huishoudens en in deze provincie zijn ook de meeste bedrijven gevestigd. Met een aandeel van slechts 1,5% is Zeeland de provincie waar de minste schades plaatsvinden.

Waar veel schades plaatsvinden zal het totale schadebedrag ook hoog zijn. Toch gaat dit niet helemaal op. De gemiddelde schadebedragen lopen flink uiteen per regio. Waar over heel Nederland gemiddeld een schade ongeveer 1.600 euro bedraagt is deze in Noord-Brabant met ongeveer 2.000 euro per schade een kwart duurder. In Zeeland brengen de schades gemiddeld de minste kosten met zich mee: met iets meer dan 1.000 euro is dit bijna twee keer zo weinig als in Noord-Brabant. Het beeld is echter wel enigszins vertekend doordat er zich in Noord-Brabant een aantal branden hebben voorgedaan met een zeer hoge schadelast. Dat drijft het gemiddelde omhoog.

Particulier

Dat in de provincies met de meeste huishoudens de meeste schades plaatsvinden is niet verwonderlijk. Het is eerlijker te kijken naar het aantal schades per (duizend) huishouden(s). Opvallend is dat de verschillen dan niet helemaal lijken te verdwijnen.
De zes provincies met het meest aantal huishoudens tellen ongeveer 141 schades per duizend huishoudens, in de zes provincies met het minst aantal huishoudens is dit aantal gemiddeld 94. Juist Flevoland, de allerkleinste provincie in termen van aantal huishoudens, vormt de uitzondering op de regel. Het afgelopen jaar heeft ongeveer 150 op de duizend huishoudens in Flevoland te maken gehad met een vorm van schade. Figuur 1 geeft het aantal huishoudens per provincie en het aantal schades per duizend huishoudens voor de verschillende provincies in 2015.

Zakelijk

De schadefrequentie van zakelijke schades ligt logischerwijs het hoogst in de provincies met het meest aantal bedrijven. Opvallend is dat in de provincies waar relatief veel schades per huishouden plaatsvinden, ook de meeste schades per bedrijf voorkomen. Net als in het particuliere segment vinden in Limburg relatief de meeste schades plaats. Figuur 2 geeft het aantal bedrijven per provincie en het aantal schades per duizend bedrijven voor de verschillende provincies in 2015.

 

bron: CED