Kies branche:

NIVRE-agenda voor de maand Januari

10-1-2017 10:20

Bij het NIVRE staan de komende weken een aantal lezingen, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken op het programma, die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie.

Bekijk hier ook de hele PE-jaarkalender van het NIVRE voor 2017!

 

Donderdag 12 januari: Branchegroep Brand:

"Maatschappelijk verantwoord recyclen & vernietigen’’, luidt de titel van het bedrijfsbezoek dat de branchegroep Brand op 12 januari a.s. brengt aan Van Scherpenzeel BV in Utrecht, specialist in recycling en vernietiging van alle mogelijke materialen en producten zoals kunststof, papier, textiel, glas, droog restafval en vertrouwelijk materiaal, en het omzetten daarvan in waardevolle grondstoffen. Tijdens deze bijeenkomst, die van 15.30 tot 19.00 uur duurt, maken de deelnemers kennis met de wereld van maatschappelijk verantwoord recyclen, vernietigen en de trend van de toekomst Urban mining.

Na een korte introductie over Van Scherpenzeel BV met als titel ‘De nieuwe kennisdrager in de afval en grondstoffenmarkt’ door E. Petersen, Raw Material Manager,  houdt dezelfde spreker samen met collega O. Friebel, Senior Account manager,  een inleiding over de introductie van de circulaire economie, van afval naar grondstof: Urban mining van grondstoffen & schadeafwikkeling. Na de pauze gaat J. Beaupain, Veiligheidskundige Tagpoin, in zijn presentatie met als titel ‘Veilig werken in de industrie in op de vraag hoe je  het gedrag beïnvloedt zodat het veiligheidbewustzijn toeneemt: een safety awareness programma over gedrag en veiligheid om onder andere risico’s en schades te beperken. Na een dinerbreak  met  ‘Voorbeelden van afval naar grondstof naar product’ vindt er een rondleiding plaats met als titel ‘Vertrouwelijke vernietiging’.

Dinsdag 17 januari en donderdag 26 januari: Branchegroep Motorvoertuigen

De Branchegroep Motorvoertuigen organiseert zowel op dinsdag 17 januari (Kontakt der Kontinenten in Soesterberg) en als op donderdag 26 januari (Van der Valk Vught) een lezingbijeenkomst met als titel ‘Voertuigdata-analyse en microsporenonderzoek’. Beide bijeenkomsten duren van  19.00 tot 22.00 uur. Joos Spätjens van Post-Crash Voertuig Diagnose zal twee onderwerpen belichten: het uitlezen van storingsinformatie uit voertuigelektronica en het uitlezen van de Event Data Recorder (soort van blackbox). Aan de hand van voorbeelden worden de mogelijkheden, de haken en ogen aan het uitlezen en het belang van een juiste interpretatie van de storingsinformatie en Event Data Recorder-informatie behandeld. Na de pauze zoomt Harold van der Meer van MEER Onderzoek in op microsporenonderzoek.

Donderdag 19 en 26 januari; Alle branches 

In januari staat voor alle ingeschreven in het NIVRE-Register de tweedaagse training ‘Helder rapporteren en Klantgericht e-mailen’ weer op het programma. De cursus, die van 09.30 tot 16.30 uur plaatsvindt bij Van der Valk in Amersfoort,  is erop gericht de begrijpelijkheid en lezersgerichtheid van rapportages te vergoten. Tijdens deze training leren de deelnemers  hoe je een rapport formuleert in heldere, kernachtige taal en hoe je een klantgerichte e-mail opstelt.  De cursus wordt voorafgegaan door een verplichte online taaltoets en afgesloten met een toets bij het Taalcentrum-VU in Amsterdam. Aanmelden: uitsluitend mogelijk viawww.taalcentrum-vu.nl/nivre.

Dinsdag 24 en 31 januari: Branche Brand

Op dinsdag 24 en 31 januari organiseert de Branchegroep Brand voor de vierde keer de twee dagdelen omvattende NIVRE Verdiepingscursus Verzekeringsrecht, die op beide dagen wordt gegeven van 14.00 tot 17.30 uur in Het Bouwhuis in Zoetermeer. Tijdens deze cursus wordt op basis van wetgeving en recente jurisprudentie het actuele verzekeringsrecht behandeld, zoals dat op dit momenteel van kracht is en relevant in het kader van de brandverzekering. Elk onderwerp wordt behandeld vanuit de theorie, gevolgd door een casusbehandeling en bespreking op het terrein van de brandverzekering.

Tijdens deze cursus komen een groot aantal onderwerpen aan bod die voor brandschaderegeling relevant zijn: • datum ontstaan onzeker voorval in relatie tot de dekking • mededelingsplicht en de consequenties bij schending daarvan • premiebetaling en consequenties wanbetaling • (tussentijdse) opzegging • mededelingsplichten/meewerken bij schade en daaraan verbonden sancties • fraude (opzet tot misleiding) • verzekerde belangen/belanghebbenden • overgang van (verzekerd) belang • wettelijke uitsluitingen • verzekerde som en waardebegrippen • bereddingskosten • expertisekosten en de kosten van de contra-expert • schadevergoeding • deskundigentaxatie en • samenloop van verzekeringen • subrogatie • verjaring • VvE en de VvE-beheerder als intermediair • eigenaarsbelang en andere belangen • schuld- en risicoaansprakelijkheid • WAM

Dinsdag 24 januari: Geassocieerd Register Risicodeskundige

De vakcommissie Vervoer en Transport van het geassocieerd Register Risicodeskundigen (NIVRE) en het Platform van het Verbond van Verzekeraars organiseren op 24 januari a.s. bij Scania in Breda van 15.00 tot 20.00 uur het seminar ‘Scania neemt de controle’.  Tijdens de bijeenkomst wordt een kijkje genomen  in de toekomst. De nieuwe generatie is een stap vooruit. Wat omvat deze stap vooruit en welke technisch ontwikkelingen worden toegepast? De driver services coacht de chauffeur van ervarenheid naar volmaaktheid. En de Driver Support biedt informatie over tools die het rijgedrag verbeteren. Welke mogelijkheden biedt die voor de risicodeskundige?

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Technische ontwikkelingen die toegepast worden om de chauffeur te ondersteunen en om schades te voorkomen. En in het verlengde hiervan, hoe veilig is de truck voor de chauffeur en de medeweggebruikers?;
  • Hoe gaat Scania het rijgedrag beïnvloeden (coachen van het nieuwe rijden);
  • De ontwikkeling van platooning. Wat is de status van de ontwikkeling van de zelfrijdende Scania;
  • Vragenrond met aansluitend de mogelijkheid om te rijden met een Scania.