Kies branche:

NIVRE-agenda voor de maand maart

28-2-2017 11:19

Bij het NIVRE staan de komende weken een aantal lezingen, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken op het programma, die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie.

Dinsdag 7 maart: Alle branches: Menstype-n-Gedrag, herkent u ze?

In samenwerking met De Leugenacademie staat op 7 maart a.s. (van 15.30 tot 20.00 uur) de interactieve bijeenkomst ‘Menstype-n-Gedrag, herkent u ze?’ op het programma. Plaats van handeling is Van der Valk Eindhoven.  De bijeenkomst bestaat uit drie blokken:

1. Presentatie ‘Inleiding menselijk gedrag’ met onder meer vraagstukken als waarom gedragen mensen zich zoals zij zich gedragen?, de bio-structuuranalyse met de werking van de hersenen,  waar komt het gedrag vandaan en hoe is dit te beïnvloeden? en welke verschillende leugens onderscheiden we en hoe verhouden die zich tot emoties?’

2. Interactieve workshop. Tijdens de workshop wordt interactief gewerkt aan meerdere praktijkcasussen, waarbij de deelnemers in kleine groepjes (van 5 personen) groepsgewijs aan de slag gaan om te achterhalen welke ‘menstypen’ aan tafel zitten.                                                               

3. Interactieve quiz over de behandelde stof en andere onderwerpen met betrekking tot het thema.

Donderdag 9 maart: Alle branches: Maatschappelijk verantwoord recyclen & vernietigen

‘Maatschappelijk verantwoord recyclen & vernietigen’, luidt de titel van het bedrijfsbezoek dat op 9 maart a.s. plaats vindt bij Van Scherpenzeel BV in Utrecht, specialist in recycling en vernietiging van alle mogelijke materialen en producten zoals kunststof, papier, textiel, glas, droog restafval en vertrouwelijk materiaal, en het omzetten daarvan in waardevolle grondstoffen. Tijdens deze bijeenkomst, die van 15.30 tot 19.00 uur duurt, maken de deelnemers kennis met de wereld van maatschappelijk verantwoord recyclen, vernietigen en de trend van de toekomst Urbanmining.

Na een korte introductie over Van Scherpenzeel BV met als titel ‘De nieuwe kennisdrager in de afval en grondstoffenmarkt’ door E. Petersen, Raw Material Manager, houdt dezelfde spreker samen met collega O. Friebel, Senior Account manager, een inleiding over de introductie van de circulaire economie, van afval naar grondstof: Urban mining van grondstoffen & schadeafwikkeling. Na de pauze gaat J. Beaupain, Veiligheidsdeskundige Tagpoint, in zijn presentatie met als titel ‘Veilig werken in de industrie’ in op de vraag hoe je het gedrag beïnvloedt zodat het veiligheidsbewustzijn toeneemt: een safety awareness programma over gedrag en veiligheid om onder andere risico’s en schades te beperken. Na een dinerbreak met ‘Voorbeelden van afval naar grondstof naar product’ vindt er een rondleiding plaats met als titel ‘Vertrouwelijke vernietiging’.

Woensdag 15 maart: Alle branches: De psychologie van het schadespel

Op 15 maart vindt er een nieuwe editie plaats van de eendaagse training ‘De psychologie van het schadespel’, die in samenwerking met Bleeker training & advies speciaal is ontwikkeld voor het NIVRE. Doel is het effectief kunnen communiceren onder spanning en het leren de ‘angels’ uit een gesprek te halen. Het programma heeft een interactief en door het werken met een acteur ook een levensecht karakter. Tijdens het programma komen onder meer aan bod: het herkennen van gedrag, omgaan met vervelende vragen en weerstand, het beïnvloeden van jezelf en je eigen spanning en het beïnvloeden van de ander, emotie en agressie. De training wordt gegeven bij Bouw & Infra Park in Harderwijk.

Dinsdag 21 en 28 maart: Alle branches : Helder rapporteren en Klantgericht e-mailen 

Op 21 en 28 maart a.s. staat voor alle ingeschrevenen in het NIVRE-Register de tweedaagse training ‘Helder rapporteren en Klantgericht e-mailen’ op het programma. De cursus, die van 09.30 tot 16.30 uur plaatsvindt bij Van der Valk in Amersfoort, is erop gericht de begrijpelijkheid en lezersgerichtheid van rapportages te vergroten.Het gaat om een algemene tweedaagse training voor de verschillende doelgroepen van het NIVRE. Je leert hoe je een rapport formuleert in heldere, kernachtige taal en hoe je een klantgerichte e-mail opstelt. De cursus wordt voorafgegaan door een verplichte online taaltoets en afgesloten met een toets. Na afronding van de training ontvang je een certificaat.  Aanmelden: uitsluitend mogelijk via www.taalcentrum-vu.nl/nivre