Kies branche:

Geslaagde eerste editie NIVRE’s Rendez Vous d’Expertise ‘nieuwe stijl’ voor herhaling vatbaar

7-4-2017 10:48

“De uitslagen zijn weliswaar nog niet binnen, maar ik denk nu al te kunnen stellen dat we als NIVRE kunnen terugkijken op een succesvolle eerste editie van ons Rendez Vous d’Expertise nieuwe stijl.” Met een kwinkslag naar de recente verkiezingen sprak een trotse en tevreden NIVRE-voorzitter George Oostrom gisteren (6 april jl.) deze woorden uit in een korte toespraak tot de ca. 1.200 aanwezigen in Hotel Vianen: ingeschrevenen in het NIVRE-Register en relaties uit de verzekeringsbranche. “

Op verzoek van de verschillende branchegroepen had dit keer het plenaire programma  plaats gemaakt voor zes bijeenkomsten die werden georganiseerd door de verschillende branchebesturen. Daarbij werd tegemoet gekomen aan de sterke behoefte bij de verschillende branches voor een wat grootschaliger kennis- en netwerkbijeenkomst per branche, waarbij zij desgewenst ook de stakeholders uit hun eigen vakgebied konden uitnodigen. De nieuwe opzet stemt de NIVRE-voorzitter tot tevredenheid. “De zes zalen zaten alle goed vol, de verschillende sessies waren vakmatig buitengewoon interessant en kwalitatief van een zeer hoog niveau. De reacties op het gebodene zijn dan ook in het algemeen positief.  We moeten als NIVRE-bestuur uiteraard nog evalueren, maar wat mij betreft is deze opzet voor herhaling vatbaar”, aldus Oostrom, die hierbij zijn dank uitsprak  richting branchebesturen voor hun inzet en enthousiasme bij het organiseren van de zes branchebijeenkomsten.

 De NIVRE-voorzitter benadrukte daarnaast het belang van de beroepsgroep voor de verzekeringsbranche. Verwijzend naar de uitgegeven factsheet, (een uitgebreid artikel hierover volgt)  zei hij dat ‘onze beroepsgroep onmisbaar is voor een snelle en goede afwikkeling van schades’. Als voorbeeld noemde hij de bijna 100.000 hagelschades die door experts vorig jaar zijn geregeld als gevolg van de hagelbuien in juli. “Dit is een waanzinnige prestatie. We moeten met elkaar dan ook vaker vertellen wat we doen, dat onze NIVRE-experts schades goed en snel regelen, dat niet alles vanzelfsprekend is en dat kwaliteit een prijs heeft.”