Kies branche:

Lancering commissie Young NIVRE

11-5-2017 08:46

“Innovatie” wordt door sommigen weliswaar weggezet als containerbegrip, maar is en blijft een onderwerp dat een ieder boeit. Ook leidt innovatie tot nieuwe inzichten en mooie uitdagingen, zo sprak George Oostrom na het succesvolle Rendez-Vous in Vianen afgelopen april 2017. De recente lancering van de Young NIVRE-commissie is daar een onderdeel van.

De Young NIVRE-commissie is inmiddels samengesteld en bestaat uit vier leden uit verschillende productgroepen, te weten voorzitter Didi Redegeld (Cunningham Lindsey Nederland bv), Rutger Fortuin (TVM Verzekeringen N.V.), Frank van der Lugt (DEKRA Experts) en Maarten Schaap (Vanderwal & Joosten BV).

Young NIVRE adviseert het NIVRE-bestuur op verschillende gebieden, waarbij de speerpunten liggen op de reeds ingezette vergrijzing in het register en het wekken van interesse voor het beroep van de schade-expert. Nieuw ingestroomde jongeren tot de leeftijd van 35 jaar behoren tot de doelgroep van de commissie. 

De eerste weken is met name teruggeblikt: wat doet het NIVRE, waarom doen zij dingen op een bepaalde manier, welke keuzes liggen daaraan ten grondslag en wat moet er veranderen of gebeuren om meer jongeren te enthousiasmeren om voor de re-titel te gaan? Vragen die de commissieleden al brainstormend en onderzoekend beantwoord proberen te krijgen. 

De commissie is op dit moment bezig met het uitwerken van de ideeën, welke zijn ontstaat tijdens de brainstormsessies. Zo wordt onderzocht of er vraag is naar bijeenkomsten (juist) voor de doelgroep die nog niet wordt uitgenodigd voor evenementen als bijvoorbeeld het Rendez-Vous. Daarnaast is de huidige driejaarstermijn om als kandidaat in het register te worden opgenomen onder de loep genomen. Is er wellicht een tussenoplossing mogelijk of op welke andere manier kan de doelgroep van de commissie in een eerder stadium bij het NIVRE worden betrokken? De komende periode hoopt de commissie meer vorm te geven aan deze ideeën en plannen. 

Acties worden vervolgd, maar ideeën, suggesties of tips zijn altijd welkom via secretariaat@nivre.nl.