Kies branche:

Nieuwe opzet Rendez-Vous d’Expertise hoog gewaardeerd door bezoekers: 8,4

4-5-2017 14:51

Het Rendez-Vous d’Expertise 2017 is door de deelnemers hoog gewaardeerd. Circa de helft van de 1.200 bezoekers heeft gereageerd op het evaluatieverzoek en geven het Rendez-Vous een 8,4.

In de nieuwe opzet is de plenaire sessie vervangen door zes grootschaliger kennis- en netwerkbijeenkomsten per branche, waarmee tegemoet is gekomen aan de wensen van de verschillende branchebesturen en – groepen.

Op alle facetten van het Rendez-Vous d’Expertise werd positief gereageerd. Zo voldeed de bijeenkomst ruimschoots aan de verwachtingen, cijfer 8, werd de organisatie gemiddeld met een ‘8,2’ beoordeeld, de ontvangst  met een ‘8’, de locatie (Van der Valk Vianen) met een ‘7,6’ en het buffet zelfs met een ‘9’.

Wilt u terugblikken op de verschillende branchebijeenkomsten? Via onderstaande links kunt u per branchebijeenkomst meer lezen.

Brand

Motorvoertuigen

Personenschade

Toedrachtonderzoek/RCF

Scheepvaart & Techniek en Transport/Goederen

ATV