Kies branche:

NIVRE garandeert nog meer kwaliteit door toetsing van PE-bijeenkomsten

16-5-2017 09:05

NIVRE gaat het huidige PE-systeem aanscherpen door toetsing van PE- kennisbijeenkomsten.

In een toelichting stelt NIVRE: “Zowel naar de markt als naar werkgevers toe als voor deelnemers aan PE-bijeenkomsten zelf, lijkt het ons een belangrijke meerwaarde wanneer kan worden aangetoond  dat bepaalde kennis is opgedaan bij het volgen van NIVRE-seminars.

Daarmee wordt bovendien de zo nu en dan gehoorde kritiek ondervangen dat aanwezigheid bij een bijeenkomst voldoende is om voor PE-punten in aanmerking te komen. Door middel van toetsing denken wij  de kwaliteit van de ingeschrevenen in het NIVRE Register nog nadrukkelijker te kunnen garanderen.”

Het NIVRE wil vanaf 2018 alle PE-bijeenkomsten afsluiten met de kennistoets. Daartoe zal dit jaar een pilot worden gestart, waarbij in iedere branche één PE-bijeenkomst zal worden getoetst, te beginnen met ‘De psychologie van het schadespel’ in mei. Na de zomer volgen de andere branchegroepen.

“De pilot moet ons inzicht geven hoe wij deze toetsingen zo efficiënt als mogelijk voor zowel deelnemers als het secretariaat kunnen verwerken. Ook moet worden bepaald  wat de gevolgen zijn wanneer een toets met een onvoldoende wordt afgesloten”.  

In de pilotperiode is deelname aan de toets een voorwaarde om voor PE-punten in aanmerking te komen,  maar wanneer de toets wordt afgesloten met een onvoldoende heeft dat in deze fase nog geen consequenties.