Kies branche:

Ook bij online B2B-veilingplatform voor schade- en restpartijen blijft er wezenlijke rol weggelegd voor schade-experts

9-6-2017 11:58

“Transparantie, transparantie en nog eens transparantie, verbetering en uniformering van procedures en een hogere opbrengst.” Dat zijn in de ogen van initiatiefnemer Michael Hajdasinski de doelstellingen die hij wil realiseren met zijn eerder dit jaar onder de naam Saltrex gelanceerde B2B online veilingplatform voor schade- en restpartijen. Als ander voordeel hiervan noemt hij dat bij schadeverkoop de verzekerde kan meebieden op zijn eigen partij goederen. “En last but not least is er de zekerheid dat het hoogste bod niet door gunning wordt doorkruist. Met andere woorden, de gerealiseerde marktwerking leidt tot de hoogste opbrengst voor verkopers/verzekeraars en voorkomt zo bovendien discussie met verzekeraars (‘is dit wel het hoogste bod?’) en met wederpartijen (bijv. P&I) omdat zij op voorhand de wijze van verkoop kunnen goedkeuren en hun eigen netwerk van kopers kunnen aanschrijven.”

Hajdasinski, die bekendheid verwierf in de transportbranche door zijn jarenlange werk als advocaat en later als partner bij Van Traa Advocaten in Rotterdam, sprak eind mei bij de NIVRE-branchegroep Transport/Goederen over zijn nieuwe online veilingplatform, dat in nauwe samenwerking is ontwikkeld met verzekeraars, P&I Clubs, schade- experts en traders. Uit de vele praktische, inhoudelijke vragen van de aanwezige transportgoederenexperts kan worden opgemaakt dat zowel het onderwerp als het initiatief hen aansprak. Daarbij benadrukte de spreker dat de rol van de schade-expert bij de online veiling niet anders is dan in de huidige situatie. “De expert zet zelf de veiling klaar en geeft de verkoop derhalve niet uit handen. Ook kan hij de schade- en restpartijen aan potentiele kopers uit zijn eigen netwerk blijven aanbieden.”

Ontstaan
Hij vertelde zijn aandachtig gehoor onder meer hoe zijn idee voor het online veilingplatform was ontstaan: de wet 1 oktober 2014 tot wijziging van het WvBR en het BW (Stb. 201, 352). Daarin wordt onder meer gesteld: ‘ … in verband met het transparantere en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken…’ Hajdasinski: “Dit geldt derhalve mutatis mutandis ook voor de verkoop van schadepartijen en beoogt ook schadeverkopen transparanter en voor een breder (op)koperspubliek toegankelijk  te maken.”

Met het oog hierop wees hij met betrekking tot de belangenbehartiging door de schade-expert op de raakvlakken met het vak van notaris. “De expert heeft een vergelijkbare – onafhankelijke – rol als de notaris, alleen is deze niet wettelijk gereguleerd: de cliënt van de notaris is bij een executieveiling de hypotheekhouder, de cliënt van de expert is de verzekeraar. Bovendien heeft de expert bij de uitoefening van zijn opdracht, net als de notaris, een zorgplicht jegens derden: bij een executieveiling is dat de eigenaar van het te veilen pand en bij schadeverkoop de verzekerde/eigenaar van de goederen.’

Opzet
Hajdasinski heeft het platform  samen met investeerder VenturesOne opgezet met als doel om kopers en verkopers uit de gehele wereld in direct contact met elkaar te brengen, waardoor lokale partijen toegang krijgen tot een wereldwijde markt van schade- en andere restpartijen. “Op die manier brengt het platform een transparante en toepasselijke oplossing voor alle partijen die belang hebben bij secundaire en of beschadigde grondstoffen en ladingen. Het gaat onder meer om verzekeraars en hun verzekerden, goederenexperts, rederijen en handelaren, die regelmatig met schade- en restpartijen in onder andere containervervoer, opslag en bulkcommodity’s worden geconfronteerd. Wereldwijde gebruikers kunnen direct met elkaar in contact komen en snel, direct en veilig met elkaar handelen. En dit allemaal in een beschermde, transparante en veilige omgeving”.

Met die laatste zin doelt de initiatiefnemer onder meer op de ingebouwde compliance- en veiligheidschecks:  om zeker te weten of de kopende en verkopende partijen daadwerkelijk zijn  wie ze zijn, dat betrokken partijen voldoen aan de geldende compliance en sanctiewet- en regelgeving en om de koper te kunnen garanderen dat aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan en kopers de zekerheid te bieden dat hun geld veilig geparkeerd staat tot de finale afwikkeling.  Hiertoe is Saltrex samenwerkingen aangegaan met  Dun & Bradstreet (B2B verificatie en sanctie-checks), Jumio (ID verificatie) en ICEPAY (escrow agent).

Werkwijze
Sinds begin 2017 faciliteert Saltrex veilingcategorieën voor een grote verscheidenheid aan goederen, zoals bijvoorbeeld rijst, olie en transformatoren. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dienen belangstellenden, zowel aanbieders van partijen als geïnteresseerde kopers (of hun externe vertegenwoordigers zoals bijv. expertisebureaus),  zich eenmalig kosteloos in te schrijven. Dat hebben volgens Hajdasinski inmiddels een groot aantal partijen gedaan. Vervolgens worden de betrokken partijen uitvoerig gescreend, wat deelnemende partijen een extra zekerheid geeft van doen te hebben met betrouwbare partijen die voldoen aan alle compliance-eisen (o.a. UBO).  “Na screening kunnen partijen gebruik maken van het platform: experts, verzekeraars en andere bedrijven kunnen via het platform goederen aanbieden, terwijl geïnteresseerde kopers kunnen profiteren van het wereldwijde netwerk aan aanbieders.”

Door middel van een persoonlijk dashboard en een mobiele app ontvangen de gebruikers real-time updates over de goederen van hun interesse.  Hiervoor kunnen zij uit een 20-tal productcategorieën een selectie maken in welke goederen zij geïnteresseerd zijn. Ook kan een voorkeur naar regio worden aangegeven. Zodra een nieuwe partij wordt aangeboden, worden geïnteresseerde kopers hierop geattendeerd. Hajdasinski: “Onze eigen database omvat inmiddels meer dan 24.000 adressen. Daarnaast kunnen expertisebureaus namens hun opdrachtgevers en andere verkopers het aanbod ook naar mogelijk geïnteresseerde partijen uit hun eigen netwerk sturen. Deze aanpak biedt verkopers het voordeel van marktwerking: doordat partijen aan  veel (geïnteresseerde) partijen worden aangeboden hebben zij een grotere kans dat zij de hoogste opbrengst voor hun partijen krijgen. Kopers hebben via het online veilingplatform toegang tot (veel) meer goederen dan via de huidige, traditionele weg en hebben bovendien zekerheid dat het hoogste bod niet door gunning wordt doorkruist.”

Eerste veilingen
Hajdasinski meldde  dat inmiddels de eerste online veiling heeft plaatsgevonden en dat er nog vijf ‘ op de rol staan’. Ook meldde hij dat inmiddels een groot aantal partijen zich als koper of verkoper hebben aangemeld, waaronder tal van expertisebureaus,  en kondigde hij aan dat binnenkort bekend wordt gemaakt dat de eerste transportverzekeraar al zijn schadepartijen via het Saltrex-platform zal gaan aanbieden. Tot slot riep hij de aanwezige maritieme schade-experts op niet te schromen om verbetertips en andere suggesties omtrent het veilingplatform aan hem door te geven. “Alleen dan kan het platform daadwerkelijk uitgroeien  tot dé plek voor het aanbieden en verkopen van beschadigde en/of secundaire goederen op een transparante en efficiënte manier.”