Kies branche:

Nieuw bestuur ‘Kamer’ vertegenwoordigt bredere afspiegeling werkgevers

26-9-2017 11:27

NIVRE heeft het nieuwe bestuur bekend gemaakt van de ‘Kamer’, het platform dat de belangen behartigt van de werkgevers in expertise- en schaderegelingsland. Het nieuwe bestuur is een bredere afspiegeling van de verschillende secties aan werkgeverzijde.

Naast Kamervoorzitter Ronald Pols, die als directeur DEKRA Claims & Expertise de grotere bureaus vertegenwoordigt, bestaat het Kamer-bestuur uit Wim Campman (AEC Experts, representant zelfstandige ondernemers), Berth Groot (Letselschade.com, belangenbehartigers), Ronald Kruithof (Von Reth Contra-expertise, contra-experts), Ferry van der Kwaak (Hanselman Groep, middelgrote bureaus), Wimpiet de Weerd Bel (Adinex, kleinere bureaus) en Paul Weissman (Delta Lloyd, expertisediensten verzekeraars).

Tot dusver bestond het Kamerbestuur vooral uit vertegenwoordigers van de grote(re) bureaus. In de nieuwe opzet zijn in het Kamerbestuur representanten van zoveel mogelijk secties aan werkgeverszijde vertegenwoordigd: de grotere expertisebureaus, de middelgrote bureaus, de kleinere bureaus, de contra-bureaus, de belangenbehartigers, verzekeraars en de zelfstandige ondernemers. Ronald Pols, sinds vorig jaar voorzitter van ‘de Kamer en uit dien hoofde ook is toegetreden tot het NIVRE-bestuur met als portefeuille ‘Werkgeversbelangen’, lichtte al eerder de nieuwe bestuursopzet als volgt toe: “Door dit breder draagvlak kunnen we de belangen van een ieder nóg beter behartigen en daarmee onze meerwaarde naar de werkgevers verder optimaliseren: in de vorm van overleg met en lobby richting andere marktpartijen en door het bieden van tal van ondersteunende activiteiten, zowel op het gebied van vaktechnische zaken als met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Op die manier fungeren wij als ‘Kamer’ als belangrijke schakel tussen het NIVRE en de (commerciële) markt.”