Kies branche:

What you see is what you get!

27-10-2017 13:25

De Branche Personenschade van het NIVRE organiseert op donderdag 23 november a.s. een seminar met als titel ‘What you see is what you get’. Vanuit verschillende invalshoeken zal tijdens dit seminar de invloed van onder andere vooroordelen, aannames etc. op de waarheidsvinding worden belicht. Chris van Dijk, één van de mede-oprichters van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, en daarnaast plaatsvervangend rechter en advocaat gespecialiseerd in medische, werkgevers-, beroeps- en productaansprakelijkheid- en grote materiële schades, treedt op als dagvoorzitter.

Er zijn tevens twee gastsprekers:

Ton Derksen, voormalig hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg en auteur van onder meer het boek over de zaak Lucia de Berk.

Vanuit de cognitiefilosofie en psychologie is volgens Derksen bekend dat elke waarneming met theorie geladen is. “De theorie kan aangeboren zijn, maar ze kan ook onbewust door ons brein als uitgangspunt genomen worden.
Met een andere theorie kun je daarom andere dingen gaan zien”, aldus Derksen, volgens wie kennis dus de uitkomst kleurt van wat we zien. “What you see is what you get? Nee, what you see is what you expected to see.  En tegen die theorie, die verwachting, moet je je dus verweren! Dat gaat beter naarmate je je meer van je eigen theorie bewust bent. Soms moet je bewust een alternatieve theorie inzetten om de dingen anders (beter?) te zien.”

Dinesh Kaulesar Sukul, voormalig Hoofd afdeling Traumatologie van het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam en thans als Medisch Adviseur verbonden aan Cunningham Lindsey Nederland.

In zijn presentatie zal de heer Kaulesar Sukul de medisch specialistische expertise in al zijn facetten bespreken. Dat wil zeggen: de gebruikelijke gang van zaken en diverse aspecten zoals pitfalls en de consequenties daarvan. De presentatie laat live zien hoe een dergelijke expertise zou kunnen gaan.

De bijeenkomst in Corpus Leiden op 23 november a.s. begint om 14.45 uur (ontvangst vanaf 14.00 uur) met het welkomstwoord door voorzitter Maarten van der Linden van het Branchebestuur Personenschade. Na de inleiding door dagvoorzitter Chris van Dijk en de beide presentaties bestaat vanaf 17.00 uur de gelegenheid voor een rondleiding door Corpus (Reis door de mens). De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel met aansluitend een buffet.

De bijeenkomst is in beginsel bestemd voor NIVRE-ingeschrevenen en de kosten bedragen € 125,00 excl. BTW. Aan deze bijeenkomst zijn 3 PE-punten toegekend. Aanmelding geschiedt uitsluitend via het NIVRE-Extranet. Voor deelnemers die niet zijn ingeschreven bij het NIVRE is uitsluitend deelname mogelijk indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor niet-NIVRE-ingeschrevenen zijn de kosten €156,25 excl. BTW.