Kies branche:

Aantal inschrijvingen in NIVRE-Register licht toegenomen in 2017

11-1-2018 09:45

Het aantal ingeschrevenen in het NIVRE-Register is in 2017 licht gegroeid. Per 31 december jl. telde het register in totaal 1.707 ingeschrevenen, 22 meer dan eind 2016. Tegenover 121 nieuwe inschrijvingen, onder wie 27 kandidaat Register-Experts stonden 99 personen die om uiteenlopende redenen werden uitgeschreven uit het NIVRE-Register.

Dat laatste is voor het overgrote deel toe te schrijven aan ingeschrevenen die met pensioen zijn gegaan, niet meer werkzaam zijn in het beroep of helaas niet meer onder ons zijn. Daarnaast werd een aantal personen uitgeschreven omdat ze niet meer voldeden aan de vereisten voor inschrijving. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig PE-punten hebben behaald, de verplichte normenverklaring niet hadden ondertekend of de verplichte PE-e-learning niet hadden gevolgd.

Het overgrote deel van de nieuwe inschrijvingen zijn schade-experts: 71 Register-Experts en 13 kandidaat re’s. Daarnaast werden vorig jaar bij de twee  geassocieerde registers, het Register Coördinator Fraudebeheersing en het Register Risicodeskundige 23 nieuwe RCF’s  en RR-en ingeschreven en 14 nieuwe kandidaten.