Kies branche:

NIVRE organiseert voor de 24ste keer het Rendez Vous d’Expertise

26-2-2018 15:32

Op 5 april a.s. vindt bij Van der Valk hotel Vianen de 2018-editie van het Rendez Vous d’Expertise plaats, het jaarlijks ontmoetingsevent voor de ingeschrevenen in de NIVRE-Registers en relaties uit de verzekeringsbranche. Net als vorig jaar is gekozen voor een opzet waarbij de verschillende branchegroepen binnen het NIVRE zelf een programma samenstellen. Vanaf 13.00 uur start de registratie en de lezingen starten dit jaar op gevarieerde tijden. Het plenaire aperitief & buffet vindt vanaf 17.30 uur plaats.

Het programma per branche:

Branches ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw & Infra: Verbinden, verjongen en kwaliteitsborging

In het kader van de pijlers waarop het branchebestuur zich primair richt, zal spreker Drs. Thomas Verhiel, ondernemer, expert en onderzoeker, gespecialiseerd op het gebied van toekomst van werk, talentmanagement, generatieleren en flexibilisering van organisaties, ingaan op deze pijlers: verbinden (tussen generaties) en verjongen (hoe gaan we om met andere generaties). De deelnemers worden actief betrokken bij de diverse onderdelen: zij kunnen middels Votemaster hun mening geven, vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. Na de presentatie volgt er een netwerkmoment, waarbij de deelnemers, op basis van de gesprekken en discussies met behulp van Votemaster, elkaar kunnen opzoeken. Na de pauze wordt de bijeenkomst afgesloten met vier workshops. Het programma start om 14.00 uur met een welkomstwoord door branchegroepvoorzitter Rianne Baumann; inloop en registratie vanaf 13.15 uur.

Branche Brand: ‘Denk-R-Om’

Tijdens de presentatie van het branchebestuur wordt nader kennis gemaakt met de branchebestuurs- en commissieleden. Zaken, taken, doelen en NIVRE bijeenkomsten worden hierbij belicht. Vervolgens wordt aandacht gevraagd voor ‘Omdenken’, een praktische filosofie waarmee je problemen in mogelijkheden kunt transformeren. Dat gebeurt door middel van een flitsende workshop die in theatervorm en in een hoog tempo wordt gegeven. Aansluitend is er ruimschoots gelegenheid om hierover met elkaar te filosoferen en te netwerken. De start van het programma is om 15.30 uur; inloop vanaf 14.45 uur.

Branche Motorvoertuigen: ‘Grensoverschrijdend gedrag, samenwerking en toekomst’

Het programma start met een presentatie ‘Grensoverschrijdend gedrag’ door Maarten Hoogslag, coach en trainer op het gebied van onder andere weerbaarheid, persoonlijke effectiviteit, communicatie en sociale vaardigheid. Maarten Hoogslag is specialist in het trainen en coachen van mensen die werken op een plek waar veel onderling contact is (toekomstige verkeersvliegers, piloten en cabinepersoneel, leerkrachten, politie en recherche). Na de presentatie gaan de deelnemers interactief aan de slag en proberen gezamenlijk een beeld te krijgen van de (internationale) toekomst en het huidige kennisniveau van de NIVRE Register-Experts in de branche Motorvoertuigen. Het officiële programma begint om 14.45 uur; inloop en registratie vanaf 14.15 uur.

Branche Personenschade: ‘Schadebeperking; van theorie naar praktijk’

Dit programma start met een presentatie door mr. Peter Knijp, partner bij Stadermann Luiten Advocaten. Hij neemt u mee in het leerstuk van de schadebeperking in de letselschade. Wat kan er van een slachtoffer worden gevergd? Een verkenning van de vaak onduidelijke hoofdlijnen in een beladen leerstuk dat volop in ontwikkeling is. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Hoe bespreek je dat met je cliënt of tijdens een schaderegelingsgesprek? Met medewerking van Dianne Bleeker van Bleeker Training&Advies brengen we dit leerstuk tot leven door middel van een interactieve casus, waarbij ook een regisserende rol voor de deelnemers is weggelegd. Het programma start om 15.00 uur, inloop en registratie vanaf 14.15 uur.

Branches Scheepvaart & Techniek en Transport/Goederen: ‘Zwaar en gevaarlijk’

De bijeenkomst begint met een ‘Meet & Greet’, separaat voor beide branches. Er wordt teruggeblikt en vooruitgekeken: ‘Wat hebben we gedaan en waar gaan we naar toe’. Iedereen heeft hierbij de mogelijkheid feedback te geven. Na de Meet & Greet volgt het gezamenlijke programma met spreker Wiebe Broeksma, Operations Manager van RollDock. Hij zal uitleg geven over het vervoer van zware lading. Na de pauze volgt een presentatie door Cor Schot, Veiligheidsadviseur. Hij zal het vervoer van gevaarlijke stoffen behandelen en ingaan op het wettelijk kader vervoerswetgeving aangaande gevaarlijke stoffen, de hierbij betrokken/keurende instanties en de verplichtingen van bedrijven hierin. Het programma start om 14.00 uur, inloop en registratie vanaf 13.15 uur.

Branches Toedrachtonderzoek/RCF: ‘We regelen het zelf wel’

Het programma omvat twee sprekers: Bram Endedijk, journalist en schrijver van het boek ‘We regelen het zelf wel’ (de Brabantse onderwereld) en maker van het NPO2 programma ‘De zaak van je leven’, en Christiaan Triebert, onderzoeker gespecialiseerd in het verifiëren en analyseren van digitale openbare informatie. Christiaan maakt deel uit van de Bellingcat- en Airwarsonderzoekteams, publiceerde voor internationale dagbladen en geeft wereldwijd trainingen in ‘open source investigation’. Het officiële programma begint om 15.00 uur; inloop en registratie vanaf 14.15 uur.