Kies branche:

Verbinden, Verjongen en Kwaliteitsborging

12-4-2018 13:44

“Afgelopen jaar heeft het branchebestuur zich gericht op drie pijlers van deze branche namelijk: kwaliteitsborging, waar deze branche altijd en continu mee bezig is, verbinding tussen generaties en verjonging.” Met die woorden opende Rianne Baumann, voorzitter branchebestuur ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra, de bijeenkomst. De laatste twee pijlers zijn een uitdaging, zeker gezien de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen in de zaal. Daar de zorg in de beroepsgroep continuïteit is en door het verschil van inzicht hoe te verbinden en te verjongen heeft het branchebestuur bewust gekozen voor de spreker drs. Thomas Verhiel, specialist op het gebied van toekomst van werk en flexibilisering van organisaties, met zijn presentatie ‘Het Spel der Generaties’.

Aansluitend op het verzoek van NIVRE-voorzitter George Oostrom’s videoboodschap om te streven naar een nog optimalere samenwerking met derden, deed ook Rianne een oproep aan de leden van de branche ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra om niet alleen te kijken naar wat het NIVRE voor de experts doet, maar ook omgekeerd naar wat de brancheleden (kunnen) doen voor het NIVRE? “Met elkaar meer halen uit het NIVRE én méér brengen, maakt dat er verder gebouwd kan worden”, aldus Rianne Baumann, die namens het branchebestuur ook een oproep deed aan de aanwezige branchegenoten om vooral onderwerpen en ideeën aan te dragen voor seminars e.d. 

Op de eerste vraag van Thomas Verhiel via de ‘votemaster’ (een online tool die alle aanwezige leden voor aanvang van de presentatie hadden gedownload) was de toon al gezet: 92% man, 8% vrouw en het geboortejaar ligt bij 60% van de aanwezigen tussen 1961 en 1975, de generatie X. De generatie Babyboomers met geboortejaar 1945 tot 1960 komt op 20% uit en de generatie Y met geboortejaar 1976 tot 1990 ook. Bijna 70% van de in de zaal aanwezige experts werkt in de ATV. Kortom, er dreigt vergrijzing en ook personeelskrimp, want tot 2020 verlaten 775.000 babyboomers de arbeidsmarkt, terwijl er slechts 420.000 jongeren toetreden. 

Dit veroorzaakt volgens de spreker spanning op de arbeidsmarkt. “Automatisering en robotisering zijn hard nodig en ook efficiënter werken. Rekening houden met de specifieke kenmerken van de generaties, helpt in de dagelijkse omgang en samenwerking met collega’s en klanten. Dit is zeker geen stof voor alleen HR-medewerkers.” Er ontstond ook geregeld hilariteit in de zaal door gegeven antwoorden op de gestelde vragen, die ondanks de toezegging niet altijd anoniem waren, zoals ‘Wat vind je typische eigenschappen van de generatie Babyboom? En wat vind je typisch Y en X?’. Na de presentatie van Thomas Verhiel gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de vaak kritische antwoorden, die via de votemaster naar voren kwamen.

Na de pauze van alle branches, konden de leden van de ATV, Agrarisch en Monitoring Bouw&Infra kiezen uit een van de vier workshops gericht op de secties van deze branche.  De experts uit de sectie ‘Agrarisch’ woonden de workshop ‘Fosfaatrechten’ bij, verzorgd door Joost de Rooij (van Linssen Advocaten). Behandeld werden de actuele situatie én de knelpunten in deze sector. Met name het verbod om niet meer dierlijke meststoffen te produceren dan het op het bedrijf rustende fosfaatrecht. Juridische/Civielrechtelijke aspecten en het fosfaatreductieplan zijn aan bod gekomen.

In de workshop die Annet van Duijn (Dirkzwager advocaten & notarissen) verzorgde zijn de ATV-experts op de hoogte gebracht van diverse uitspraken over de dekking onder de CAR-verzekering aan de hand van vijf actuele praktijkvoorbeelden, zoals de waterlekkage bij Erasmus MC en een gasexplosie in een coffeeshop. Rianne Baumann (Crawford) en Jeroen van de Mortel (Context) verzorgden een workshop met als titel ‘Fake President Fraud’. Hierbij belichtten zij o.a. een actuele zaak over het verdwenen miljoenenbedrag dat Lazio Roma dacht te hebben overgemaakt aan Feyenoord voor de transfer van Stefan de Vrij, maar dit door activiteiten van criminelen aan de verkeerde partij heeft gedaan.

Voor de experts die zich bezighouden met Monitoring Bouw&Infra besprak Rob Meelker (Marree & Dijxhoorn Advocaten) in een zeer interactieve workshop met de aanwezigen de gevolgen van de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AGV) per 25 mei. Hierbij gaf hij aan de hand van een groot aantal voorbeeldfoto’s, in een razendsnel tempo waarbij de humor niet werd geschuwd, aan wat conform de nieuwe wet- en regelgeving wel en niet vastgelegd mag worden. Door de praktische vragen uit de zaal vloog de tijd voorbij en konden niet alle vragen worden beantwoord.  Desalniettemin boden alle vier workshops de aanwezige voldoende praktische tips en handreikingen om daarmee hun voordeel te doen bij hun dagelijkse werkzaamheden.