Kies branche:

In teken van nadere kennismaking, gezamenlijke aanpak en Omdenken

12-4-2018 13:43

Dit jaar heeft het branchebestuur Brand er bewust voor gekozen om tijdens het Rendez-Vous een wat korter programma met meer gelegenheid voor netwerken te organiseren voor de brandexperts, vanwege de (te) hoge werkdruk door alle storm- en vorstschades. “Sommige brandexperts zijn nog steeds bedolven onder de dossiers, waardoor ze ook geen tijd kunnen vrijmaken om verzekeraars en makelaars te spreken, die gelukkig hier in grote getale aanwezig zijn”, zo lichtte Josee Tomassen toe, voorzitter van het Branchebestuur Brand. Centraal stond de workshop ‘Omdenken’.

Zij stelde vervolgens de branchebestuursleden voor en belichtte de doelstellingen en activiteiten van de branchegroep Brand. “Het branchebestuur is een afspiegeling van de markt met brandexperts werkzaam in de co-assurantiemarkt, provinciaal, bij verzekeraars en de contra-experts”. Met deze presentatie hopen we meer betrokkenheid te creëren, door te laten zien wie het branchebestuur en de commissies vertegenwoordigen en wat we doen”, aldus Josee. In vogelvlucht belichtte zij de zaken die het branchebestuur Brand en de commissies en de werkgroepen de afgelopen periode hebben opgepakt, zoals de richtlijnen sloopbestek voor de opstalexperts en de procedure bij het bindend advies derde schatter, in de volksmond “arbitrage”. Op dit moment vindt een update plaats van de “Advieslijst Opstal-Inboedel” van het Verbond van Verzekeraars waarvan de laatste versie dateert uit 2011. 

Verwijzend naar de oproep tot ‘wederkerigheid’ van NIVRE-voorzitter George Oostrom in zijn ‘TV’-boodschap riep Josee Tomassen verder de aanwezigen op om zaken die van belang zijn voor de branche Brand samen aan te pakken. Het branchebestuur Brand verneemt graag van de ingeschreven in het NIVRE-Register Brand waar ze tegen aan lopen. Hiervoor is zelfs een speciaal e-mail adres aangemaakt: Brandidee@nivre.nl. “Waar kunnen we als  branchebestuur u als ingeschrevenen mee van dienst zijn? “Laat het weten en stuur een e-mail. Als branchebestuur zullen we hiernaar kijken en deze zaken daadwerkelijk oppakken”, aldus Josee, die verder de hoop uitspraak alle brandexperts terug te zien bij de 2019-editie van het Rendez Vous d’Expertise. En niet alleen vanwege de gezelligheid, het geweldige eten en de prima bediening, maar ook voor een goed, pakkend programma. “Heb je een idee voor de invulling voor het Rendez-Vous van volgend jaar? Mail naar Brandidee@nivre.nl"

Na de presentatie eerde Josee de ingeschrevenen die hun zilveren jubileum vierden; NIVRE schade-experts Magna Kraaijeveld, Henk Verbruggen, Jan Visser en Bart de Vos. 

Activiteiten
Mathijs Hoek, voorzitter van de actieve Commissies Seminars en branchebestuurslid van het branchebestuur Brand, lichtte de activiteiten van de commissie toe en stelde de commissieleden voor. De commissie is samengesteld uit een evenwichtige verdeling van de disciplines opstal, inventaris/goederen, inboedel en bedrijfsschade experts. Voor het organiseren van de seminars, cursussen, kennissessies en specialistenbijeenkomsten, worden er binnen de commissie werkgroepen opgericht die zich bezighouden met de algehele organisatie; intakegesprekken, try-outs, locatiebezoeken etc. De cursus ‘Helder Rapporteren en Klantgericht e-mailen’, ooit ontstaan als idee binnen de commissie, is nu een vast onderdeel van de opleiding tot NIVRE-expert, iets waar we als commissie trots op mogen zijn”, aldus Mathijs Hoek. Voor de komende periode staan er meerdere onderwerpen op de ideeënlijst die raakvlakken hebben met het vak. De brandexperts kunnen zich nu nog inschrijven voor het ‘voorjaarsprogramma’; in mei is er een interactieve workshop ‘Je voornemens de Baas’, in juni ‘Asbest, wie kent het niet!’ en de Psychologie van het Schadespel. Aan het najaarsprogramma wordt momenteel gewerkt.

De bijeenkomst werd afgesloten met een interactieve workshop ‘Omdenken’, een praktische filosofie waarmee je problemen in mogelijkheden kunt transformeren. Een interessant thema waarmee de aanwezige brandexperts en relaties uit de branche een aantal praktische tips kregen die ze kunnen meenemen in de dagelijkse praktijk.