Kies branche:

Flinke scheldpartijen bij de branche Motorrijtuigen

12-4-2018 13:38

Grensoverschrijdend gedrag, strategie en de toekomst waren de thema’s van de Rendez-Vous d’Expertise 2018 voor de ruim 200 belangstellenden. Na het welkomstwoord per video van NIVRE-voorzitter George Oostrom werd de bijeenkomst namens het branchebestuur door dagvoorzitter Rob den Ouden (vice-voorzitter branchebestuur Motorvoertuigen) in goede banen geleid. Hij was tevens de eerste spreker van de geanimeerde middag.

Hij keek terug op de Rendez-Vous d’Expertise 2017 en de activiteiten in het afgelopen jaar in de diverse commissies van de branche Motorvoertuigen. Hij memoreerde de introductie van het hagelschadecalculatiemodel van NIVRE en de Belgische zusterorganisatie UPEX, de samenwerking met UPEX, de aanpak van diverse richtlijnen en de permanente educatie. Uiteraard eerde hij de ingeschrevenen die hun zilveren jubileum als NIVRE-expert vierden: de experts Martijn van den Berg, Adriaan Bol, Jan Dijkstra, Hans Nederlof, Eric Thorenaar, Ab Verbeeten, Anton Verhees, George Wissink en Hans Zwaan. Den Ouden introduceerde tot slot Maarten Hoogslag, die het onderwerp grensoverschrijdend gedrag ging behandelen.

Frustraties en pressie
aarten Hoogslag is coach en trainer op het gebied van onder andere weerbaarheid, persoonlijke effectiviteit, communicatie en sociale vaardigheid. Hij is specialist in het trainen en coachen van mensen die werken op een plek waar veel onderling contact is. In zijn presentatie definieerde Hoogslag het begrip agressie aan de hand van voorbeelden en behandelde hij vervolgens veelvoorkomende patronen in de wijze waarop agressie iemand kan raken (impact), de verschijningsvormen ervan (soorten) en de mogelijke reactiestijlen (communicatie). In de praktijk van de autoschade-expert zijn ontladingen van frustraties en pogingen tot pressie herkenbare uitingen van agressie en het ‘meeveren’ en ‘begrenzen’ mogelijke reactiestijlen.

Flink uitschelden
Hoogslag legde uit dat agressiviteit en subassertiviteit tegengestelde vormen van assertiviteit kunnen zijn. Assertief gedrag is een normaal volwassen en professioneel gedrag. Het is niets meer en niets minder dan rustig voor jezelf opkomen, gewoon zeggen wat je vindt, zonder de ander te kwetsen. Subassertieve mensen echter manoeuvreren zichzelf nogal eens in een slachtofferrol, terwijl anderen lang meegaand kunnen zijn en veel slikken, maar op een gegeven moment, vaak door een onbenullig voorval, plotseling agressief gedrag gaan vertonen. Ter illustratie liet Hoogslag zich door enkele aanwezigen in de zaal flink uitschelden en diende hij hen met enkele standaardzinnen effectief van repliek.

Interactieve deel
Het interactieve deel van de bijeenkomst werd verzorgd door Petra Boom, directeur van Amstel Vote. Dit bureau is gespecialiseerd in het vormgeven en begeleiden van interactieve bijeenkomsten. Petra Boom had met het branchebestuur van de branche Motorvoertuigen een quiz voorbereid met acht technische en zes procedurele vragen, evenals een enquête naar standpunten over de toekomst van het vak en over de te volgen strategie van de branche. Over de uitkomsten zal nader worden gecommuniceerd door het branchebestuur Motorvoertuigen.