Kies branche:

Twee bijzondere maritieme verhalen: het vervoer van zware lading en dat van gevaarlijke stoffen

16-4-2018 17:06

Living apart together. Het gehele jaar opereren de beide maritieme branchegroepen binnen het NIVRE - Scheepvaart & Techniek en Transport/Goederen – volledig gescheiden van elkaar, maar één keer per jaar tijdens het ‘Rendez-Vous’ komen ze ‘gezusterlijk’ bijeen met één gezamenlijke bijeenkomst. Ook dit jaar zijn de organisatoren erin geslaagd een programma te maken dat voor beide ’bloedgroepen’ interessant was: de bijzondere, geavanceerde techniek bij het vervoer van zware lading en de aspecten die om de hoek komen kijken bij het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.

De bijeenkomst begon ‘gescheiden’ met een afzonderlijke ‘Meet & Greet’, waarbij beide branchevoorzitters – Bart Leijssen, die als S&T-voorzitter wordt opgevolgd door René van Dijk (Arntz | Van Helden), en Walter Dekkers (T/G) – de ontwikkelingen binnen hun branchegroep schetsten en de doelstellingen en activiteiten belichtten.

Heavy lift en ander bijzonder vervoer
De eerste spreker was Wiebe Broeksma, Operations manager bij RollDock, het maritieme bedrijf dat een uniek concept heeft ontwikkeld voor het vervoer over water van zware en anderszins bijzondere lading. Doordat het schepen naar wens kan laten afzinken, kan hiermee op elke kadehoogte worden geladen en gelost. Nadat hij de aanwezigen eerst een korte schets had gegeven van het ontstaan, ontwikkeling, activiteiten en werkgebieden van zijn bedrijf, stond hij uitvoerig stil bij het unieke ontwerp, de werkwijze en de praktische voordelen van de bijzondere RollDock-schepen, waarvan er inmiddels meerdere, verschillende versies en modellen op de maritieme wateren in omloop zijn.

Vervolgens nam hij ‘de zaal’ in een helder verhaal mee in het gehele traject ‘van a naar b’ bij het transport van bijzondere lading en de vele technische en andere vaak bijzondere aspecten, risico’s en probleempunten die daarbij allemaal om de hoek komen kijken tussen de eerste melding van het vervoer tot en met de daadwerkelijke lossing. Aan de hand van tal van voorbeelden uit de praktijk van alledag, gelardeerd met aansprekende foto’s en een filmpje en vele illustraties die een goed beeld gaven van de werkwijze, verschafte hij de aanwezigen enerzijds een goed beeld van de risico’s die daarbij spelen en anderzijds van de mogelijkheden om ook de meeste bijzondere ladingen op een professionele en veilige manier op de gewenste bestemming te krijgen. Daarbij benadrukte hij het belang van de juiste mensen op de juiste plek met de woorden: ”Having the right people around the table at the right times crucial for a successful project!”

Gevaarlijke stoffen
De tweede inleiding werd verzorgd door de ervaren veiligheidsadviseur Cor Schot, die in zijn leerzame presentatie tal van praktische zaken met betrekking tot het vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen belichtte. Daarbij ging hij onder meer in op het wettelijk kader van de vervoerswetgeving, waaronder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving en de reikwijdte daarvan. Ook vertelde hij zijn aandachtig gehoor over de instanties die bevoegd zijn op de naleving daarvan toe te zien en controles uit te voeren, alsmede over de geldende gevarenklassen en de indeling daarvan. Zo wordt de mate van gevaar – groot, middelmatig of gering – aangegeven door verpakkingsgroepen.

Verder stond hij uitgebreid stil bij de geldende beveiligingsvoorschriften en de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen van de vele partijen die bij het vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen betrokken zijn: de afzender, de vervoerder en de geadresseerde, maar ook de belader, verpakker, vuller, tankoperator en losser. “Wanneer een betrokkene gebruik moet maken van informatie van derden, mag hij erop vertrouwen dat deze juist is”, zo benadrukte Schot, die verder wees op de plicht dat conform artikel 47 WVGS elk incident, hoe klein ook, gemeld moet worden. In dit verband benoemde hij enkele actiepunten van wetgever/handhaver, waaronder de wetgeving t.a.v. brandveiligheid en de ladingzekering van containers. Hij besloot zijn verhaal met een groot aantal aansprekende foto’s die aantoonden waar het in de praktijk van alledag zoal mis kan gaan.