Kies branche:

Druk PE-programma NIVRE tot de zomer

17-5-2018 10:52

Bij het NIVRE staan tot de zomer wederom tal van lezingen, seminars, trainingen, workshops en bedrijfsbezoeken op het programma die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie.

Dinsdag 22 mei: branche Aansprakelijkheid/Technische Varia: Nieuwe basiscursus Technische Varia
De branchegroep Aansprakelijkheid/Technische Varia houdt op 22 mei a.s. van 08.30 tot 17.00 uur bij Van der Valk Hotel Ridderkerk de NIVRE Basiscursus Technische Varia. Deze dagcursus wordt georganiseerd voor de Kandidaat NIVRE Register-Expert ingeschreven in het register van de branche Aansprakelijkheid-Technische Varia, die deze module nodig heeft om als Register-Expert in het Register ingeschreven te kunnen worden De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: – CAR-/Montageverzekeringen – Computerverzekeringen – Machinebreukverzekeringen – Begrip Materiële Schade – Schadevergoeding Materiële schade/Reparatiekosten – Bijzondere uitsluitingen – Verschillen tussen CAR- en montagepolissen – Diverse CAR secties. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen: inzichten in de markt, de wijze en opbouw van rapportage, overlap van brandverzekeringen en andere verzekeringen. Het maximum aantal deelnemers is 15 personen.

Dinsdag 24 mei: branche Scheepvaart en Techniek: ‘Cursus Scheepvaart en Techniek’
 Het Branchebestuur Scheepvaart en Techniek van het NIVRE organiseert op 24 mei a.s. de Module 3 van de NIVRE-cursus Scheepvaart en Techniek. Deze eendaagse training wordt in samenwerking met het NIVRE verzorgd door Koffeman Consult B.V. en DEKRA Experts B.V. Tijdens deze dagcursus worden de volgende onderwerpen behandeld: Inleiding en definitie berging; berging en hulpverlening algemeen (inclusief Nederlandse wetgeving); bergingsconventie 1989 – LOF 2011 – SCOPIC 2014; vaststelling geborgen waarde van schip, lading, vracht en bunkers; BIMCO contracten; Wrakkenwet 1934 en Nairobi Conventie 2007; Contracten in de binnenvaart en geschillenbeslechting middels arbitrage of rechtspraak, inclusief jurisprudentie; noodhavens; het ongelijkheidsprincipe; wrakopruiming; casusposities uitwerken en bespreken

Donderdag 24 mei: branche Brand ‘Workshop ‘Je voornemens de baas’
De branchegroep Brand organiseert op 24 mei a.s. in Hotel Vianen van 15.00 tot 18.00 uur de tweede sessie van de workshop ‘Je voornemens de baas!’ Doel van deze workshop is om uit de waan van de dag te komen. Wat levert het op? Deze workshop sluit aan bij de huidige maatschappelijke aandacht voor efficiënter werken, het beheersen van werkdruk, voorkomen van overspannenheid en burn-outpreventie. Dit levert de workshop op: Nooit meer dingen vergeten, stoppen van tijdlekkage, het heerlijke gevoel van een lege e-mailbox, innerlijke rust en werkplezier, meer tijd voor lange termijn projecten en doelen, zonder stress op vakantie en vaardigheden waar je de rest van je professionele leven profijt van zult hebben. Na de workshop volgt er drie weken lang (indien gewenst) een mail met een reminder over een onderwerp uit de workshop met aanklikbare links naar meer tips en handvatten hierover. Deze “stok achter de deur”- mailtjes hebben als doel om na de workshop de deelnemers te blijven inspireren om proactief met het onderwerp aan de slag te blijven. 

Dinsdag 29 mei en 12 juni; branche Monitoring Bouw & Infra: Cursus Geotechnische risico’s bij bouwprojecten
Voor de ingeschrevenen van de branchegroep Monitoring Bouw & Infra wordt op dinsdag 29 mei en dinsdag 12 juni  a.s. de cursus ‘Geotechnische risico’s bij bouwprojecten, Geotechniek voor schade-experts’ georganiseerd in Hotel Vianen.  In deze korte cursus leren de deelnemers de basisbeginselen van geotechniek en funderingstechniek, de belangrijkste geotechnische problemen en risico’s te herkennen en er adequaat op te reageren. Daarnaast komen praktische geotechnische aspecten in deze cursus aan de orde. De bouwput en verschillende funderingstechnieken staan in de cursus centraal. Ook is er speciale aandacht voor omgevingsbeïnvloeding en de noodzaak van een goede vooropname. De cursus wordt afgesloten met een korte toets. Informatie en inschrijven: https://www.paotm.nl/nl/cursus/geotechnische-risicos-bij-bouwprojecten.

Woensdag 6 juni; branche personenschade: Intervisiebijeenkomsten op vier locaties tegelijk
In navolging van het programma tijdens het  Rendez-Vous d' Expertises in 2017 wordt voor de ingeschrevenen in de branchegroep Personenschade op 6 juni a.s.  gelijktijdig op vier locaties een PE-bijenkomst georganiseerd over intervisie, een manier om gezamenlijk met vakgenoten een knelpunt uit de praktijk te analyseren. Intervisie kan daarmee de deskundigheid van de personenschade-expert bevorderen en bijdragen aan de kwaliteit van het expertisewerk, zaken waar het NIVRE voor staat! De vier intervisiebijeenkomsten worden van 16.00 tot 18.00 uur gehouden in Eindhoven en Hoogeveen (beide bij Cunningham Lindsey Nederland), in Rotterdam (bij het NIVRE) en in Utrecht (bij ‘de Bureaus’). De ontvangst vindt vanaf 15.30 uur plaats.

Woensdag 7 juni; branches ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra: NIVRE Seminar Lloyd's
De uitnodiging met meer informatie wordt volgende week aan de ingeschrevenen verstuurd.

Woensdag 13 juni; Jong NIVRE: NIVRE verbindt
Georganiseerd door het bestuur Jong NIVRE vindt op woensdag juni a.s. vindt  de eerste Netwerkbijeenkomst plaats voor zowel NIVRE-Aspiranten- als NIVRE Kandidaat-Register-Experts met als titel  ‘NIVRE Verbindt’. De bijeenkomst vindt van 14.30 tot 17.30 uur plaats bij DEKRA in Capelle aan den IJssel. Hierbij maken de aanwezigen nader kennis met het NIVRE en wordt door voorzitter Didi Redegeld van Jong NIVRE antwoord gegeven op vragen als ‘Wat is het NIVRE?’ en ‘Wat doet het NIVRE?’ Aansluitend geeft Erwin Godding, NIVRE re, werkzaam als particulier onderzoeker bij DEKRA, een  presentatie  met als titel : ‘Verzekeringsfraude, we zijn een keurig volk…’, waarin hij een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden en tips &trucs zal komen.  Na de lezing is er gelegenheid voor netwerken onder het genot van een drankje.

Woensdag 19 juni; alle branches: De psychologie van het schadespel
Op woernsdag 19 juni a.s. vindt er een nieuwe editie plaats van de eendaagse training ‘De psychologie van het schadespel’, die in samenwerking met Bleeker training & advies speciaal is ontwikkeld voor het NIVRE. Doel is het effectief kunnen communiceren onder spanning en het leren de ‘angels’ uit een gesprek te halen. Het programma heeft een interactief en door het werken met een acteur ook een levensecht karakter. Tijdens het programma komen onder meer aan bod: het herkennen van gedrag, omgaan met vervelende vragen en weerstand, het beïnvloeden van jezelf en je eigen spanning en het beïnvloeden van de ander, emotie en agressie. De training wordt van 09.00 tot 16.00 uur gegeven bij Bouw & Infra Park in Harderwijk

Woensdag 19 juni; branche Brand: Asbest, wie kent het niet!
Voor de Branchegroep Brand staat er op 19 juni a.s. bij Van der Valk in Vianen van 15.30 tot 19.00 uur een interactieve PE-bijeenkomst op het programma met als titel ‘Asbest wie kent het niet! NIVRE-Register-Experts Piet Bosma (Lengkeek) en René Kleinsman (Achmea) zijn bereid gevonden om ieder een presentatie te geven over asbestcalamiteiten en schaderegeling bij asbestschades. Eerstgenoemde gaat onder meer in op vragen als ‘Voor welke (gevolg)schade is de schade- veroorzaker’ aansprakelijk tegenover de overheid? en ‘Wanneer is er aansprakelijkheid voor schade van een private partij?’ Daarnaast gaat hij in op dekkingsaspecten bij asbestschades op verschillende polissen, waarbij ook de nieuwe asbestclausules aan de orde komen in het licht van het beoogde asbestdakenverbod 2024. René Kleinsman zal vervolgens ingaan op de praktijk van de schaderegeling bij asbestschades, zoals op aspecten als deelherstel, eisen van de overheid en afschrijving op asbestdaken.

Woensdag 29 juni; branche Branche Monitoring Bouw&Infra: Praktijkcursus Geluid meten volgens de circulaire bouwlawaai’
Voor de ingeschrevenen van de branchegroep Monitoring Bouw & Infra wordt op woensdag 29 juni a.s. de praktijkcursus ‘Geluid meten volgens de circulaire bouwlawaai’.  De dagcursus vindt plaats bij Möllenkramer Training in IJsselstein.

Na deze cursus zijn de deelnemers in staat om volgens de Circulaire Bouwlawaai van 2010 een meetplan op te stellen voor het continu bewaken (monitoren) van bouwlawaai met een daarvoor bestemd meetsysteem. Tevens krijgen zij een heldere praktijkgerechte inleiding tot de  achtergronden van geluidmetingen zoals die gelden voor bouwlawaai. (Relevante delen van het Bouwbesluit 2012 worden op deze dag ook besproken). Een beknopte toets na afloop bij de bijeenkomst maakt onderdeel van de cursus uit.

Bekijk hier de PE evenementenkalender