Kies branche:

Eerste intervisiebijeenkomsten geven boost aan personenschade-experts

12-6-2018 10:43

Woensdagmiddag 6 juni jl. vonden in Eindhoven, Hoogeveen, Rotterdam en Utrecht tegelijkertijd de eerste intervisiebijeenkomsten plaats van de branche Personenschade van het NIVRE. Er werd door de deelnemers enthousiast gereageerd op de opzet van deze interactieve bijeenkomsten. Intervisie is een manier om samen met vakgenoten een knelpunt uit de praktijk te analyseren en daarmee de deskundigheid, van de in dit geval personenschade-expert, te bevorderen en te leren van elkaar op basis van gelijkwaardigheid in een veilige omgeving en op basis van respect.

Het NIVRE levert met het organiseren van deze intervisiebijeenkomsten een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van de kwaliteit van het expertisewerk van de personenschade-expert. De bij het NIVRE aangesloten personenschade-experts tekenen elk jaar een integriteitsverklaring. Dit doel kwam tijdens deze bijeenkomsten tot uiting: met elkaar op een nette en eerlijke manier letselschadezaken oplossen.

‘Roddelmethode’
Voor alle vier de intervisiebijeenkomsten is gekozen voor de ‘roddelmethode’. Iemand brengt een casus in en trekt zich even terug uit de groep. De groep gaat met elkaar praten over de casus en komt met vragen om de situatie helder te krijgen, discussieert intens met de hele groep en komt met een oplossing. Van de bijeenkomsten mag niets naar buiten komen. Met elkaar wordt geheimhouding betracht waardoor de deelnemers zich vrij voelen om alles in alle openheid te zeggen.Dit ondanks hun tegenstrijdige belangen in het oplossen van een letselschadezaak. Daardoor zijn de intervisiebijeenkomsten interactief en leerzaam.. Het NIVRE wil deze bijeenkomsten tweemaal per jaar houden. Aan het NIVRE wordt gerapporteerd hoeveel casussen besproken zijn en hoeveel tijd dit gekost heeft, welke oplossingen gevonden zijn en hoe de deelnemers met elkaar omgingen.

 “Leuk en bijzonder om te ervaren dat alle deelnemers hetzelfde doel hebben en met elkaar tot oplossingen kunnen en willen komen. Er werd goed geluisterd naar elkaars argumenten, vragen gesteld en diep op zaken ingegaan. En dit alles op een zeer respectvolle wijze.”, aldus Martin de Haan, general manager Personen bij Cunningham Lindsey. “We hebben ook over ethische zaken gesproken en hoe om te gaan met mensen die het niet zo nauw nemen met de waarheid en zijn tot creatieve oplossingen gekomen, waar alle partijen waaronder ook de belangenbehartiger blij van wordt en inspiratie kreeg”.