Kies branche:

Kick-off bijeenkomst Jong NIVRE enthousiast ontvangen

19-6-2018 09:44

Informatief, interactief, intercollegiaal en vooral interessant. Die (steek)woorden zijn van toepassing op de ‘Kick Off’-bijeenkomst die Jong NIVRE ,het vorig jaar gestarte platform voor kandidaat-register-experts en aspirant-leden binnen het NIVRE, woensdag 13 juni jl. organiseerde bij DEKRA in Capelle aan den IJssel. De ruim 30 schade-experts die op de eerste bijeenkomst van Jong NIVRE waren afgekomen, kregen een informatief en interessant programma voorgeschoteld.

Nadat Didi Redegeld (voorzitter Jong NIVRE, Cunningham Lindsey) mede namens haar collega bestuursleden – Frank van der Lugt (DEKRA Experts) en Maarten Schaap (Vanderwal & Joosten) de aanwezigen had verwelkomd lichtte zij kort het doel en de werkzaamheden van de commissie Jong NIVRE toe. Het platformbestuur adviseert het NIVRE-bestuur op verschillende gebieden, waarbij de speerpunten liggen op de reeds ingezette vergrijzing en het enthousiasmeren van vooral jongeren voor  het beroep van schade-expert.

Aansluitend gaf zij het woord aan Astrid Oosthof, verantwoordelijk voor alle operationele zaken bij het NIVRE, die een heldere inzage gaf in de bestuurs- en organisatiestructuur van het NIVRE, de verschillende brancheregisters, de opleidings- en andere toelatingseisen  waaraan ingeschreven in het NIVRE-Register dienen te voldoen, ook in het kader van de Permanente educatie. Ook stond zij stil bij het tucht- en klachtencollege, het brede scala aan actuele onderwerpen waarover de branche- en beroepsorganisatie zich buigt en de inbreng  die schade-experts namens het NIVRE hebben als vertegenwoordiger van de sector binnen verschillende nationale en internationale organisaties en commissies, van het Verbond en de VNAB tot aan de AFM en de Europese Commissie toe. Zij riep de aanwezigen op met ideeën, suggesties of tips te komen om zaken met betrekking tot het vak, markt of organisatie verder te verbeteren.

Vervolgens verzorgde Erwin Godding, particulier onderzoeker bij DEKRA, een presentatie met als titel: ‘Verzekeringsfraude, we zijn een keurig volk…’.

In een uitgebreide, boeiende uiteenzetting informeerde hij de aanwezigen over fraude binnen de verzekeringsbranche en de gevolgen die een frauduleuze claim kan hebben voor betrokkenen. Ook stond hij stil bij wat een particulier onderzoeksbureau precies is en doet en tot hoe ver men kan gaan bij het onderzoeken van schadeclaims ‘met een luchtje’. Hij sloot zijn verhaal af met een aantal aansprekende fraudevoorbeelden en met enkele praktische tips & tricks waarmee de aanwezigen  hun voordeel kunnen doen bij hun werkzaamheden van alledag. Zoals beter te kijken naar ingediende schadeclaims en het door verzekerden daartoe aangedragen ‘bewijsmateriaal’, bijvoorbeeld op foto’s, bonnetjes/facturen, rekeningen en zelfs op bankafschriften. Zijn verhaal maakte duidelijk dat met alles te sjoemelen en dus te frauderen is.                                                                                                   

De eerste Jong NIVRE-bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel, waarbij  volop gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid tot nadere kennismaking, netwerken en uitwisseling van ervaringen. Op basis van de vele enthousiaste reacties van aanwezigen is het overduidelijk dat het niet  bij één bijeenkomst zal blijven.