Kies branche:

Weerbaar schade regelen, met oog voor de klant en de expert

29-10-2018 15:22

Wat doe je als je ergens aanbelt en een man met twee grote grommende honden de deur opent....?

Schade is een emotionele ervaring waarbij goede, snelle en deskundige hulp van een schade-expert gewenst is. Het NIVRE ontvangt steeds meer signalen van in het Register ingeschrevenen dat zij tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden in bedreigende situaties terecht komen en een gevoel van onveiligheid ervaren bij huis- of locatiebezoek. Omdat de zorg voor het welzijn van alle ingeschrevenen bij het NIVRE voorop staat is op verzoek van het NIVRE de nieuwe training ‘Weerbaar schade regelen, met oog voor de klant en de expert’ ontwikkeld. Het doel van de training is deelnemers bewust te maken van de risico’s, die zij lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden en hen voor te bereiden hoe het beste te handelen wanneer zij in onveilige situaties belanden.

Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen aan dienstverlening, ook aan die van schade-experts, risicodeskundigen en coördinatoren fraudebeheersing. Om tijdens het contact met betrokkenen op een effectieve manier onder spanning te kunnen communiceren, biedt het NIVRE al een aantal jaren de training ‘Psychologie van het schadespel’ aan. Deze training geeft ‘tips en trucs’ voor een moeizaam verlopend gesprek en maakt de deelnemers weerbaarder bij grensoverschrijdend gedrag van een gesprekspartner. Het NIVRE overweegt om deze training voor alle ingeschrevenen te verplichten.

Verhoging van de werkdruk, waardoor minder ruimte is voor emoties van beide partijen en de toenemende verharding van de samenleving zijn de oorzaak dat signalen van ingeschrevenen over bedreigende situaties toenemen. Door deze ontwikkelingen heeft het NIVRE besloten Dianne Bleeker van Bleeker Training & Advies te vragen een verdiepingstraining ‘Weerbaar schade regelen, met oog voor de klant en de expert’ te ontwikkelen.

Onveilige en bedreigende situaties

Dianne Bleeker, die zich net als het NIVRE nauw betrokken voelt bij het welzijn van de schade-expert, is in staat om tijdens de trainingen, de vaak diep weggestopte emoties van de deelnemers naar boven te krijgen. De verhalen, die zij hoort zijn soms te gek voor woorden. Opmerkingen als “Ik doe pas het luik open als je met een x-bedrag komt” tot “Als jij de schade goed regelt, doe ik de deur van het slot” zijn geen uitzonderingen. Schade-experts worden vaak als boosdoener gezien en zo ook behandeld. Wanneer zij de te bezoeken locatie niet vertrouwen of om te voorkomen dat hun band lek gestoken wordt, parkeren schade-experts hun auto een paar straten verderop.

Wat doe je als je ergens aanbelt en een man met twee grote grommende honden de deur opent....?  

Op 15 november aanstaande zal de weerbaarheidstraining voor de eerste keer worden gegeven.

Meer informatie over de trainingen vind je op www.nivre.nl/agenda/.