Kies branche:

Nieuws van Branchebestuur Personenschade

26-11-2018 12:26

Hoewel je als letselschadeprofessional altijd bezig bent met mensen, heeft het beroep ook individualistische kanten, zeker als je werkt als schade-expert. De personen die je in de regel het vaakst ziet zijn betrokkenen en andere belangenbehartigers. Tel daarbij op dat de belangen van de personen die je in werkverband ziet niet altijd gelijk zijn aan de jouwe en het is duidelijk dat schade-experts niet werken in een klimaat dat het vragen om feedback en het tonen van een kwetsbare opstelling bevordert.

Soms is het vragen van feedback en het tonen van een kwetsbare opstelling echter wel noodzakelijk als het gaat om het proces van ‘leren en groeien’. Iedereen heeft immers zijn eigen talenten en valkuilen en het je bewust worden van je eigen tekortkomingen of onzekerheden kan er voor zorgen dat je ontwikkeling positief wordt beïnvloed. Bovendien zal elke letselschade-expert het gevoel wel kennen dat hij/zij op een dood spoor zit in een bepaalde zaak en dan is het soms gewoon fijn om dan te kunnen sparren met een vakgenoot.

Het NIVRE is daarom dit jaar een pilot gestart om het uitwisselen van feedback te bevorderen en om het mogelijk te maken raad te vragen aan vakgenoten als het gaat over moeilijke letselschadezaken. Deze zogenaamde intervisiebijeenkomsten worden sinds begin dit jaar georganiseerd en de eerste reacties lijken positief. In november staan er wederom intervisiebijeenkomsten op vier locaties op de agenda. Aan het einde van dit jaar zal een evaluatie plaatsvinden om te bezien of intervisie van blijvende waarde kan zijn in het kader van de permanente educatieverplichting.

Niet elke letselschade-expert staat te dringen om ‘met de billen bloot te gaan’. Intervisie kan eng en soms zelfs intimiderend worden gevonden en in zekere zin vergt het ook moed om je kwetsbaar op te durven stellen. Het is dan ook van cruciaal belang dat de intervisiebijeenkomsten plaats vinden in een omgeving waarin zowel belangenbehartigers als verzekeraars zich veilig voelen om moeilijke zaken te bespreken. In die zin kunnen de intervisiebijeenkomsten ook in groter verband nuttig zijn: namelijk dat zij bijdragen aan wederzijds begrip en in het verlengde daarvan aan een beter schaderegelingsklimaat!