Kies branche:

Voorzitterswissel bij NIVRE

20-11-2018 11:39

Tijdens een speciale bestuursvergadering van het NIVRE-bestuur, die op 19 november 2018 werd gehouden in Rotterdam, nam Hans de Hoog de voorzittershamer over uit handen van George Oostrom.

De Hoog is benoemd voor een periode van drie jaar. Hij fungeerde de afgelopen twee jaar binnen het NIVRE-bestuur reeds als vice-voorzitter en daarvoor als portefeuillehouder Werkgeversbelang.

Tijdens de bestuursbijeenkomst werd George Oostrom bedankt voor zijn inzet en toewijding in de afgelopen jaren voor de NIVRE-organisatie en het expertisevak. Onder zijn bezielende leiding is het NIVRE nadrukkelijker op de kaart gezet, is het overleg met stakeholders verder geïnventariseerd, is het aantal branchegroepen uitgebreid met het Register voor herstelcoaches (NIVRE Register-Deskundigen), heeft Jong NIVRE het levenslicht gezien en is nadrukkelijker de publiciteit gezocht richting marktpartijen (o.a. via social media). Ook is via NIVRE Calamiteiten en projecten de samenwerking tot stand  gekomen voor de inzet van NIVRE-schade-experts voor de afwikkeling van schades in het Groningse aardbevingsgebied. Tijdens een geanimeerd diner met het NIVRE-bestuur werd ’s avonds afscheid genomen van George Oostrom als voorzitter.

Naast De Hoog bestaat het huidige NIVRE-bestuur uit penningmeester Wilco van Schijndel (Troostwijk Expertises), portefeuillehouder PE-seminars  Gerrit Taal (Vanderwal & Joosten), portefeuillehouder Toelating/Opleiding  Johan van den Berg (Achmea), portefeuillehouder Werkgeversbelang,  Ronald Pols en portefeuillehouder Marketing en Communicatie Hans Coffeng (CED).