Kies branche:

Nieuwsarchief

In teken van nadere kennismaking, gezamenlijke aanpak en Omdenken

12-4-2018 13:43
Dit jaar heeft het branchebestuur Brand er bewust voor gekozen om tijdens het Rendez-Vous een wat korter programma met meer gelegenheid voor netwerken te organiseren voor de brandexperts, vanwege de (te) hoge werkdruk door alle storm- en vorstschades. “Sommige brandexperts zijn nog steeds bedolven onder de dossiers, waardoor ze ook geen tijd kunnen vrijmaken om verzekeraars en makelaars te spreken, die gelukkig hier in grote getale aanwezig zijn”, zo lichtte Josee Tomassen toe, voorzitter van het Branchebestuur Brand. Centraal stond de workshop ‘Omdenken’. Lees meer

Onwillige melkveehouder te gast bij branchegroep Personenschade

12-4-2018 13:40
Wie schade lijdt, heeft een schadebeperkingsplicht, maar in hoeverre geldt dit ook voor een letselschadeslachtoffer? In hoeverre mag men bijvoorbeeld verlangen dat een slachtoffer zich medisch laat behandelen? De Rendez-Vous d’Expertise 2018 voor de branche Personenschade stelde dit thema, de schadebeperkingsplicht, centraal. Aan het begin van de bijeenkomst werden de zilveren jubilarissen in het zonnetje gezet: Han Raasveld, Rob Andriessen, Frans van Cuijk en Joan van der Heyden. De branchegroep telt overigens nog een viertal jubilarissen - Arnold van Kouterik, Richard Tijink, Peter Potters en Berth Groot – maar die konden niet op de bijeenkomst aanwezig zijn. Lees meer

Rendez-Vous 2018 in beeld

10-4-2018 10:42
Wij kijken terug op een succesvol Rendez-Vous 2018. Was u erbij? Lees meer

NIVRE organiseert voor de 24ste keer het Rendez Vous d’Expertise

26-2-2018 15:32
Op 5 april a.s. vindt bij Van der Valk hotel Vianen de 2018-editie van het Rendez Vous d’Expertise plaats, het jaarlijks ontmoetingsevent voor de ingeschrevenen in de NIVRE-Registers en relaties uit de verzekeringsbranche. Net als vorig jaar is gekozen voor een opzet waarbij de verschillende branchegroepen binnen het NIVRE zelf een programma samenstellen. Vanaf 13.00 uur start de registratie en de lezingen starten dit jaar op gevarieerde tijden. Het plenaire aperitief & buffet vindt vanaf 17.30 uur plaats. Lees meer

Aantal inschrijvingen in NIVRE-Register licht toegenomen in 2017

11-1-2018 09:45
Het aantal ingeschrevenen in het NIVRE-Register is in 2017 licht gegroeid. Per 31 december jl. telde het register in totaal 1.707 ingeschrevenen, 22 meer dan eind 2016. Tegenover 121 nieuwe inschrijvingen, onder wie 27 kandidaat Register-Experts stonden 99 personen die om uiteenlopende redenen werden uitgeschreven uit het NIVRE-Register. Lees meer

Afschudden

22-12-2017 13:53
Hij of zij weet het altijd beter. Als we dat zeggen van iemand, vinden we hem of haar op z’n minst een tikkeltje eigenwijs. Dat is een eigenschap die niet bijdraagt aan het opbouwen van vriendschap. Een schade-expert is eigenlijk ook iemand die het beter weet, maar van wie dat zijn of haar beroep is. ‘Deskundige, met name als iemand die geroepen wordt om in betwiste zaken uitspraak te doen of advies te geven’, zo geeft de Dikke van Dale uitleg aan dit lemma. Lees meer

Wervingscampagne aspirant-lid NIVRE door de commissie ‘Jong NIVRE’

18-12-2017 12:55
Het NIVRE zoekt contact met beginnende schade-experts. Ben jij schade-expert met enkele jaren ervaring én ben je (nog) niet ingeschreven in het NIVRE register, dan willen we graag in contact komen met jou! Lees meer

In het kort een van onze NIVRE bijeenkomsten branche Brand

7-12-2017 12:46
Op 15 november jl. was het NIVRE te gast bij het Amsterdams Venduhuis de Eland en de Zon in Diemen. Lees meer

Waken voor vooringenomenheid

1-12-2017 12:52
Is wat je ziet daadwerkelijk wat het is? Of is datgene wat je ziet eigenlijk iets dat je verwacht te zien? De Branche Personenschade van het NIVRE organiseerde op donderdag 23 november jl. in Corpus een seminar met als titel “What you see is what you get!”’ waarin de aanwezige letselschadeprofessionals een spiegel kregen voorgehouden. Met als boodschap: waak in uw dagelijks werk bij de zoektocht naar de waarheidsvinding voor vooringenomenheid, aannames en vooroordelen! Lees meer

Koken, stoken en elektra risicofactoren bij woningbranden

9-11-2017 12:41
Vorig jaar vielen 47 doden bij fatale woningbranden, blijkt uit gegevens van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Huisartsen moeten jaarlijks 75.000 brandwonden behandelen, een kwart daarvan betreft brandwondongevallen met kinderen. De top vijf van brandoorzaken zijn koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. Brandweeronderzoek maakt duidelijk dat de helft van de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (19 procent) en keuken (16 procent). Lees meer