Kies branche:

Statuten en Reglementen

In de statuten van het NIVRE is onder meer de interne structuur van de stichting omschreven. 
Er zijn onder andere bepalingen inzake de juridische structuur, bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur, evenals de wijze van benoeming van bestuursleden opgenomen. 

Aan inschrijving in het Register is de verklaring verbonden, zich aan de statuten en reglementen van het NIVRE te houden.