Kies branche:

test

Opleiding Arbeidsdeskundige
Zwaar Letsel, module Toekomstschade en module Regie
Medewerkers Crawford obv interne opleiding
Medewerkers Verwey&Hoebee obv interne opleiding
Assurantie A
Assurantie B (MKB of Particulieren) behaald na 1995, gecombineerd met Wft Schade (Wft niet ouder dan 18 maanden)
Assurantie B behaald voor 1995 gecombineerd met Assurantie A (deelcertificaat Algemene Assurantiekennis) of interne verzekeringstechniche opleidingen NatNed
Branchediploma Brand (bij inschrijving in branche Brand)
Branchediploma Brand, Varia, Leven of Transport
Grotius Opleiding
Master Verzekeringsrecht (Mop van Tiggele)
Wft Schade + MBO Bank en Verzekeringen
Licht Letsel
Opleiding Arbeidsdeskundige (Verbond van Verzekeraars)
SRK-cursus Medische Basisbegrippen 1 en de srk-OPLEIDING Personenschade Medische Aansprakelijkheid
Zie procedure vrijstelling MZL
Grotius Opleiding
M&S (alle modules)
Behoeftegericht Communiceren en Onderhandelen
Grotius Opleiding
Verdieping Communicatieve Vaardigheden
Algemeen Expert (Van Eck Educatie)
Basiskennis Opsporingstechniek (International Security Partners)
Commercieel onderhandelen (GITP Management Opleidingen)
Communicatieve en Onderzoeksvaardigheden VOC
Fact Finding (Piet van Gelder)
Gesprekstechniek (OTV Performance Support)
Grotius Opleiding
Klantgericht onderhandelen (Boertien & Partners)
Managersopleiding (Raadgeven Buro Wage)
Methodisch onderzoek en Onderhandelingsvaardigheden van ISP (= nu Dianne Bleeker)
Mount Everest Letselschadebehandelaar
NGPR-A
NMI Mediator (= MfN)
Onderzoeksvaardigheden en Fraude-Indicatoren (Stichting Transpol)
Pieterman Communicatie Training (Dekra intern)
PIV opleiding module Kennis en module Vaardigheden
Politiediploma A + B
Politieopleiding + Onderhandelingsvaardigheden NatNed intern
Recherchecursussen (enkele)
Sociale Vaardigheden (interne opleiding NatNed)
Voortvarend schaderegelen
Zwaar Letsel Module Overlijdensschade (alleen vrijstelling voor 108) -per feb 2017
Audalet (letsel- en overlijdensschadeberekening) van ABZ en M&S
Hans Tiemersma (Cunningham intern)
NIVRE-opleiding Toegepaste Letselschade
Ondernemer en letselschade (NRL) en studiedag Toepassen Audalet Rekensoftware
Rekenmodellen (Achmea intern)
SRO-opleiding (NatNed intern)
Algemeen expert (Van Eck Educatie)
Grotius Opleiding
Licht Letsel
Mount Everest Letselschadebehandelaar
Politieopleiding + Onderhandelingsvaardigheden NatNed intern
Risk Management
Scheepvaartmeester A + B
Schriftelijk Rapporteren voor hoger kader
Tinvo Schriftelijk Rapporteren voor de Register-Expert (Dekra intern)
Diverse opleidingen tezamen geven vrijstelling:
Correct Nederlands (Achmea)
Zakelijk Klantgericht Corresponderen (Achmea)
Ondernemend Schaderegelen (Achmea)
Behoeftegericht Communiceren & Onderhandelen
Communicatieve Vaardigheden NIBESVV
Diverse opleidingen tezamen geven vrijstelling:
Door Communicatietraining
Effectief Communiceren (2K)
NMI Mediator (=MfN)
PIV opleiding, module Kennis en module Vaardigheden
Training Bureau Zuidema
HEAO MER
Cursus gespreksvoering
Cursus Interculturele communicatie Achmea intern
Cursus Talent Ontwikkelingsprogramma Achmea academy
Cursus Communicatie Vaardigheden NatNed intern