Kies branche:

Nieuws

PE-kalender Register Coördinator Fraudebeheersing

10-3-2017 10:23
Het NIVRE presenteert voor het Geassocieerde Register van Coördinatoren Fraudebeheersing een PE-jaarkalender Lees meer

'Kamer nieuwe stijl’ kiest voor bredere afspiegeling werkgevers

3-3-2017 12:10
Om de belangen van de werkgevers in expertise- en schaderegelingsland nóg beter te kunnen behartigen heeft het NIVRE gekozen voor een nieuwe opzet en samenstelling van het Kamerbestuur, dat tot dusver vooral uit vertegenwoordigers van de grote(re) bureaus bestond. Lees meer

NIVRE-agenda voor de maand maart

28-2-2017 11:19
Bij het NIVRE staan de komende weken een aantal lezingen, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken op het programma, die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie. Lees meer

NIVRE presenteert het programma van de eerste editie van het Rendez Vous d ‘Expertise ‘nieuwe stijl’

23-2-2017 11:13
Het Rendez Vous d’Expertise, hét jaarlijkse ontmoetings- en netwerkevenement van het NIVRE voor ingeschrevenen in het NIVRE-Register en de relaties uit de verzekeringsbranche, vindt dit jaar plaats op 6 april a.s in Hotel Van der Valk in Vianen. Lees meer

Ambitieuze plannen nieuw RCF-bestuur: register verbreden, kwaliteit verhogen en invoering e-learning

14-2-2017 11:43
Het bestuur van het RCF (Register Coördinatie Fraudebeheersing), één van de geassocieerde registers binnen het NIVRE, is het afgelopen jaar in de nieuwe samenstelling voortvarend aan de slag gegaan. Na een grondige interne inventarisatie, waarbij alle bestaande activiteiten en facetten tegen het licht zijn gehouden, heeft het nieuwe bestuur zijn ambitieuze plannen gepresenteerd voor de komende jaren. Meest in het oog springende onderdelen daarin zijn het streven naar een verdere verbreding van de doelgroep door verbinding te zoeken met de coördinatoren fraudebeheersing, dan wel de afdelingen veiligheidszaken uit andere bedrijfstakken en het naar een nog hoger kwaliteitsniveau tillen van de ingeschreven professionals. Daarnaast wil het RCF-bestuur het systeem van permanente educatie beter afstemmen op de wensen en behoeften van de doelgroep en diens werkgevers en hiervoor naast de fysieke kennisoverdracht een systeem van e-learning gaan toepassen. “Als je de RCF ziet als een product, dan zou je kunnen stellen dat we nadrukkelijker willen inspelen op de wensen van onze klanten en meerwaarde willen bieden door de kosten van inschrijving ruimschoots te laten opwegen tegen de geboden activiteiten. Op die manier willen we onze klanttevredenheid verder verhogen.” Lees meer

SWOV start onderzoek naar reactie fietsers en voetgangers op zelfrijdende auto

7-2-2017 12:46
Bij de inzet van autonome voertuigen (AV’s) verdwijnt de menselijke interactie. En dat zorgt voor nieuwe risico’s in het verkeer, stelt het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV). Volgens de stichting  wordt er door autofabrikanten te weinig onderzoek gedaan naar de reactie van andere weggebruikers op AV’s. Daarom gaat de SWOV samen met de TU Delft een onderzoek doen naar het gedrag in het verkeer van fietsers en voetgangers. Lees meer

Verzekeraars slaan alarm over afvalbranden

17-1-2017 08:58
Verzekeraars slaan alarm over het grote aantal branden bij afval- en recyclingbedrijven. Het is inmiddels zo vaak raak en de schade is dermate groot dat “het roer om moet.” Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in EenVandaag. Lees meer

In 2017 gaat InSurTech de verzekeringswereld op z’n kop zetten

10-1-2017 11:19
Met grote overtuiging zetten investeerders in op disruptie in de verzekeringsindustrie. In vijf jaar tijd loopt de optelsom van VC-investeringen in verzekeringen op tot twee miljard dollar in de Verenigde Staten alleen, waarvan 800 miljoen dollar in de eerste zes maanden van 2016. Er is zelfs een heuse term ontstaan voor startups in deze industrie: InsurTech. Lees meer

NIVRE-agenda voor de maand Januari

10-1-2017 10:20
Bij het NIVRE staan de komende weken een aantal lezingen, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken op het programma, die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie. Lees meer

Focus op fraude

14-12-2016 11:02
Verzekeringsfraude is van alle tijden. Dagelijks voeren verzekeraars gezamenlijk 85 fraudeonderzoeken uit, waarbij gemiddeld 22 fraudeurs ontmaskerd worden. Lees meer