Aansprakelijkheid/Technische Varia

De branche Aansprakelijkheid/Technische Varia (ATV) wordt gekenmerkt door een diversiteit aan invalshoeken en polissen. Gedacht kan worden aan Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren, maar ook complexe Construction All Risks verzekeringen voor zeer grote bouwwerken. Daar zijn verschillende typen deskundigen voor nodig met hun eigen specifieke kennis op dat vakgebied. Desondanks is een tendens de afgelopen jaren wel in vrijwel alle deelgebieden hetzelfde gebleken; de branche wordt complexer, veeleisender, maar ook sneller en vereist meer efficiënte inzet van mens en middelen.

Binnen het branchebestuur Aansprakelijkheid/Technische Varia van het NIVRE wordt daarom aan de NIVRE Register-Experts binnen deze branche juist die kennis en kunde bijgebracht. Dat varieert van technische en verzekeringstechnische kennis tot vaardigheden en gedrag. Met name de vaardigheden en het gedrag nemen een prominente plaats in binnen het NIVRE.

Door vakgerichte opleidingen en seminars aan te blijven bieden, houden wij onze NIVRE Register-Experts op het gewenste niveau qua kennis, maar zeker ook op het gebied van communicatie, gedrag en efficiënter behandelen van schadedossiers. Slechts dan kunnen Register-Experts de toegevoegde waarde leveren, die niet alleen zichtbaar is bij verzekeraars en makelaars, maar evenzeer bij verzekerden en tegenpartijen. Uiteindelijk gaat het er om dat de NIVRE Register-Expert, in zijn deel van het schadedossier, dat juiste doet om betrokken partijen de zekerheid te geven dat juist en integer is gehandeld met het maximale resultaat.