Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud ervan kan geen enkel recht worden ontleend en het NIVRE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVRE.