Tarieven

Jaarbijdragen

Expert / Registerdeskundige

450,00

Kandidaat Expert / Kandidaat Registerdeskundige

240,00

Voormalig Expert

50,00

Aspirant

50,00

Kamer platform ZO

275,00

Kamer

2.100,00

Entreegelden

Expert / Registerdeskundige

225,00

Kandidaat Expert / kandidaat Registerdeskundige

125,00

Voormalig Expert

n.v.t.

Aspirant

50,00

Kamer platform ZO

n.v.t.

Kamer

1.100,00

Overig

Administratiekosten (bij overschrijving naar ander register)

75,00

Beoordeling toekenning PE-punten per aanvraag

 250,00