Missie en Visie

Het NIVRE is gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de deskundigen ingeschreven in het Register en het promoten van zowel de beroepsgroep als het instituut. Het instituut staat voor objectieve en zorgvuldige afwikkeling van schaden.
Alle ingeschrevenen zijn deskundig, integer en communicatief vaardig. De kwaliteit van de ingeschreven deskundigen in het Register wordt weerspiegeld in de eisen waaraan de deskundige tenminste moeten voldoen voor inschrijving.