Besturen

Het NIVRE kent verschillende besturen. Het algemene bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, het Jong-NIVRE bestuur dat het NIVRE-bestuur adviseert op verschillende gebieden en de branchebesturen die de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche volgen.

Bestuur
Het NIVRE kent een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, penningmeester en vier leden die ieder verantwoordelijk zijn voor een portefeuille.
 

Voorzitter H. de Hoog
Penningmeester drs. W.A.M. van Schijndel RA
Portefeuille Opleidingen - mr. K. Brand
Plaatsvervangend voorzitter - Portefeuille PE/Seminars - mr. F. Th. Peters
Portefeuille Werkgeversbelang – R. Pols
Portefeuille Marketing/Communicatie  - drs. H. Coffeng
Bestuurslid - J.G.W. Fröhlich MBA 

Lengkeek, Laarman & De Hosson
Troostwijk Expertises B.V.
VanderWal & Joosten B.V.
De Bureaus
DEKRA Experts
CED Holding B.V.
Sedgwick Nederland B.V.

Branchebesturen
De branchebesturen binnen het NIVRE volgen de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche. Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het algemeen belang van het NIVRE of de ingeschrevenen, of die tot initiatieven leiden welke tot (algemene) verbeteringen leiden, adviseert het branchebestuur als geheel of via een portefeuillehouder binnen dat specifieke onderwerp, het bestuur of directie/management.

Daarnaast zijn de aandachtsgebieden van de branchebesturen gericht op opleidingen binnen de toelatingseisen voor inschrijving in het Register en het op het gewenste kwaliteitsniveau organiseren van seminars voor de desbetreffende branche. 

Branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra
drs. ing. J.K.W. van de Mortel (voorzitter)
H. de Bakker (Agrarisch), ing. J.M. Brouwers (MB&I) 
D.M. Emmink, mr. A.M.M. Hammes, 
mr. H.M. van Velsen, ir. J.F.J. van de Ven
drs. M.J. van Leeuwen - Verbond van Verzekeraars (adviseur)

  
Branchebestuur Brand 
ing. M.S. Jongeneel (voorzitter)
E.M. Dijkhuis, F.S. Franse, M. Hoek, 
mr. D.B. van der Neut,
H.O.J.M. Vissers, ing. P.W.M. Vlemmings

T. Brinkman - Verbond van Verzekeraars (adviseur)
  
Branchebestuur Motorvoertuigen 
R. Overeem (voorzitter) 
E. Boogert, R.G. den Ouden, E.J. Suijker
A. de Hoop - Verbond van Verzekeraars (adviseur) 
  
Branchebestuur Personenschade 
mr. M.H.J. van der Linden (voorzitter) 
mr. drs. R. Andriessen, Y.P.J. Drost, F. Emmerig 
M. de Haan, R. Pamboer, mr. E.R. Verhoeven
    
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek
R.A. van Dijk (voorzitter)
M.B. de Bakker, J.P.E.M. Christoffels, ing. B. Kleijnjan, ir. H. Kreisel, A.N. Miedema, G.W. van Veen

Branchebestuur Toedrachtonderzoek 
P. Kopp (voorzitter) 
M. Leloux, J.W.A. van der Pijl, mr. M.L.C. Schellekens, G.B. van Zwienen

  
Branchebestuur Transport/Goederen 
M.T. Schuling (voorzitter)
I.F. Bol, C. Kooyman, H. Lindenburg, M. Lokker, P.M. Rynders 

Jong NIVRE
De Jong NIVRE-commissie bestaat uit vier leden uit verschillende branches, te weten voorzitter Didi Redegeld, Frank van der Lugt, Maarten Schaap,  Joost Groot en Ferry Kassir,

Jong NIVRE adviseert het NIVRE-bestuur op verschillende gebieden, waarbij de speerpunten liggen op de reeds ingezette vergrijzing en het wekken van interesse voor het beroep van de schade-expert. Maar ook op de vragen: wat doet het NIVRE, waarom doen zij dingen op een bepaalde manier, welke keuzes liggen daaraan ten grondslag en wat moet er veranderen of gebeuren om meer jongeren te enthousiasmeren om voor de re-titel te gaan willen de commissie beantwoord krijgen. 

Ideeën, suggesties of tips zijn altijd welkom via secretariaat@nivre.nl