Besturen

Het NIVRE kent verschillende besturen. Het Stichtingsbestuur dat eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, het NIVRE Start-bestuur dat het NIVRE-bestuur adviseert op verschillende gebieden en de branchebesturen die de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche volgen.

Bestuur
Het NIVRE kent een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, penningmeester en vier leden die ieder verantwoordelijk zijn voor een portefeuille.
 

mr. K. Brand - Voorzitter
S. Meerkerk - Penningmeester 
drs. J.S. Groot
mr. K.B.F. Hoogstad
ing. M.S. Jongeneel
mr. F. Th. Peters

McLarens
Lengkeek B.V.
Letselschade.com
Arntz van Helden B.V.
Sedgwick Nederland B.V.
De Bureaus

Branchebesturen en Gelieerde registers
De branchebesturen / gelieerde registers binnen het NIVRE volgen de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche. Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het algemeen belang van het NIVRE of de ingeschrevenen, of die tot initiatieven leiden welke tot (algemene) verbeteringen leiden, adviseert het branchebestuur als geheel of via een portefeuillehouder binnen dat specifieke onderwerp, het bestuur of directie/management.

Daarnaast zijn de aandachtsgebieden van de branchebesturen gericht op opleidingen binnen de toelatingseisen voor inschrijving in het Register en het op het gewenste kwaliteitsniveau organiseren van seminars voor de desbetreffende branche. 

Branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra
drs. ing. J.K.W. van de Mortel - voorzitter
H. de Bakker (Agrarisch), ing. J.M. Brouwers (MB&I) 
D.M. Emmink, mr. A.M.M. Hammes, 
mr. H.M. van Velsen, ir. J.F.J. van de Ven
drs. M.J. van Leeuwen - Verbond van Verzekeraars (adviseur)

  
Branchebestuur Brand 
drs. R. Bothof - voorzitter
ing. J.A.H.M. Bongers, H.D. Jansen, E.M. Dijkhuis

F.S. Franse, ing. F.W. van der Lugt, H.O.J.M. Vissers
M.Beugel - Verbond van Verzekeraars (adviseur)
  
Branchebestuur Motorvoertuigen 
R. Overeem - voorzitter 
E. Boogert, R.G. den Ouden, E.J. Suijker,
M.B.J. Schiphorst, S. van Bussel
A. de Hoop - Verbond van Verzekeraars (adviseur) 
  
Branchebestuur Personenschade 
mr. M.H.J. van der Linden - voorzitter 
Y.P.J. Drost,
M. de Haan, mr. E.R. Verhoeven, A.M. Kuiper, mr. N. Jansen
    
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek
R.A. van Dijk - voorzitter
M.B. de Bakker, J.P.E.M. Christoffels, ing. E.J. van Eck, ing. B. Kleijnjan, ir. H. Kreisel, A.N. Miedema

Branchebestuur Toedrachtonderzoek 
J.W.A. van der Pijl - voorzitter 
M. Leloux, mr. M.L.C. Vredenbregt, G.B. van Zwienen, M. Bos, R. Spoor

Branchebestuur Transport/Goederen 
I.F. Bol - voorzitter
C. den Ouden - vicevoorzitter
J.M. de Vos, ing L. Huijnen - Norel

NIVRE Start 
Sanne Vehof - voorzitter
Maarten Schaap, Ferry Kassir, Jasper Simons, Chris Schuitemaker, Janco Bakker