Besturen

Het NIVRE kent verschillende besturen. Het Stichtingsbestuur dat eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, en branchebesturen die de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche volgen.

Bestuur
Het NIVRE kent een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, penningmeester en vier leden die ieder verantwoordelijk zijn voor een portefeuille.
 

mr. Klaas Brand - Voorzitter
Stefan Meerkerk - Penningmeester 
drs. Joost Groot
ing. Michiel Jongeneel
Daniëlle Emsbroek
Jan Jagers

McLarens
Lengkeek B.V.
Letselschade.com
Sedgwick Nederland B.V.
Dekra Claims en Expertise
Lindesk

Branchebesturen en Gelieerde registers
De branchebesturen / gelieerde registers binnen het NIVRE volgen de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van de eigen branche. Wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het algemeen belang van het NIVRE of de ingeschrevenen, of die tot initiatieven leiden welke tot (algemene) verbeteringen leiden, adviseert het branchebestuur als geheel of via een portefeuillehouder binnen dat specifieke onderwerp, het bestuur of directie/management.

Daarnaast zijn de aandachtsgebieden van de branchebesturen gericht op opleidingen binnen de toelatingseisen voor inschrijving in het Register en het op het gewenste kwaliteitsniveau organiseren van seminars voor de desbetreffende branche. 

Branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra
Dick Emmink (voorzitter)
Herman de Bakker (Agrarisch), ing. Johan Brouwers (MB&I)
ing. Joep Delissen, ing. Bart van den Elshout, ing. Leendert van Geest, Roel Govaert, mr. Andrea Hammes,

drs. Marko van Leeuwen  - Verbond van Verzekeraars (adviseur)
  
Branchebestuur Brand 
drs. Raymond Bothof - voorzitter
ing. Jerome Bongers, Dennis Jansen, Erwin Dijkhuis

Fabian Franse, ing. Frank van der Lugt, Marc Nieuwenhuizen
Marieke Beugel - Verbond van Verzekeraars (adviseur)
  
Branchebestuur Motorvoertuigen 
Sabine van Bussel - voorzitter 
Evert Boogert, Dick Appel, Evert Suijker,
Marc Schiphorst
Alex de Hoop - Verbond van Verzekeraars (adviseur) 
  
Branchebestuur Personenschade 
mr. Maarten van der Linden - voorzitter 
Martin
 de Haan, Sandra Kuiper, mr. Naomi Jansen, mr. Sandra van Amsterdam
    
Branchebestuur Marine (bestuurlijke samenvoeging Scheepvaart & Techniek en Transport/Goederen) 
René van Dijk - voorzitter
ing. Evert Jan van Eck, ing. Bas Kleijnjan, André Miedema, Kees den Ouden - vicevoorzitter
ing. Liesbeth Huijnen - Norel

Branchebestuur Toedrachtonderzoek 
Jan Willem van der Pijl - voorzitter 
Maaik Leloux, mr. Marlou Vredenbregt, Gert van Zwienen, Marcel Bos, Rutger Spoor

NIVRE Start 
mr. Sanne Vehof - voorzitter
ing. Maarten Schaap, Jasper Simons, drs. Chris Schuitemaker, Marieke Roth, Teun Verhoeven