Klachten-Tuchtrecht

NIVRE Register-Experts en / of NIVRE Register-Deskundigen treden het leven van mensen binnen op het moment van schade. Emotie en nare ervaringen moeten vertaald worden naar oplossingen. De NIVRE-expert / deskundige dient zich hierin objectief op te stellen en met empathie en voortvarendheid de schade te behandelen.  

De gedragsregels van het NIVRE zijn een leidraad voor de verwachtingen die mensen mogen hebben over het gedrag en intentie van een NIVRE Register-Expert. Wanneer een NIVRE Register-Expert/deskundige en/of NIVRE-bureau in strijd handelt met de gedragsregels en/of statuten/ reglementen van het NIVRE kan bij het NIVRE een klacht ingediend worden.  

Klachten die bij het NIVRE binnenkomen, worden behandeld door een autonoom handelend Tuchtcollege. 

Tuchtcollege

de heer mr. P.J.M. Drion
de heer prof. mr. J.H. Wansink
mevrouw prof. mr. N. van Tiggele – Van der Velde
de heer mr. F.Th. Kremer
de heer mr. C.W. Verloop

Een klacht wordt in wisselende samenstelling door drie leden van het Tuchtcollege behandeld.

Hieronder staan de uitspraken in geanonimiseerde vorm:
Uitspraken Tuchtcollege