Klachten-Tuchtrecht

Heeft u een klacht over een NIVRE-expert die de gedragsregels heeft overtreden? Deze klacht kunt u indienen bij het, Klachtenloket NIVRE.
Het Klachtenloket NIVRE is een onafhankelijke organisatie,  een onderdeel van De Geschillencommissie te Den Haag.

Klachten over de inhoud van een expertiserapport of klachten tegen een verzekeraar kunnen bij zowel het Klachtenloket als de Tuchtcommissie niet worden ingediend.

Contact
Meer informatie kunt u vinden op Klachtenloket NIVRE.
Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u een klacht indienen, neem dan contact op. Dit kan via e-mail
of door het contactformulier in te vullen. Telefonisch is het Klachtenloket tussen 10.00 - 15.00 uur bereikbaar op 070-3105393.

Gedragsregels NIVRE

Reglement Vertrouwenscommissie

Tot 1 september 2022 werden klachten behandeld door een autonoom Tuchtcollege. Van de klachten die dit college heeft behandeld treft u hieronder de uitspraken in geanonimiseerde vorm:

Uitspraken Tuchtcollege