Gelieerde Registers

Naast het eigen Register, beheert het NIVRE tevens het Register Coördinator Fraudebeheersing, het Register Herstelcoaches, het Register van Risicodeskundigen en het Register VRT.