Gelieerde Registers

Naast het eigen Register, beheert het NIVRE tevens het Register Coördinator Fraudebeheersing, het Register Herstelcoaches en het Register van Risicodeskundigen.