Kies branche:

Register Risicodeskundigen

Op initiatief van het Platform Risicodeskundigen van het  Verbond van Verzekeraars beheert het NIVRE het Register Risicodeskundigen (RR). Het Register Risicodeskundigen is een erkenning van de kwaliteit van de risicodeskundige die op persoonlijke basis achter zijn of haar naam gevoerd mag worden. 

Aangezien binnen het Register Risicodeskundige diverse specialismen aanwezig zijn, is ervoor gekozen vier vakcommissies samen te stellen. Op deze manier krijgt iedere specialisatie een eigen plaats in de organisatie en kan voldoende diepgang worden gewaarborgd voor kennisverruiming en vakcontacten.

Gekozen is voor een algemeen bestuur met daaronder de onderstaande vakcommissies. De vakcommissies behandelen de voor hun vakgebied specifieke aangelegenheden en bereiden de educatieprogramma's voor. Onder het Bestuur Risicodeskundige vallen de volgende vakcommissies:

      -  vakcommissie Agrarisch
      -  vakcommissie MKB
      -  vakcommissie Groot Zakelijk
      -  vakcommissie Vervoer en Transport

Naast de vakcommissies zijn er nog de volgende twee commissies:

Commissie Permanente Educatie
Deze commissie adviseert het bestuur Risicodeskundige ten aanzien van de beslissingen die genomen moeten worden in het kader van de Permanente Educatie, waaronder het toetsen en waarderen van educatieprogramma's die buiten het NIVRE geïnitieerd worden.

Commissie Toelating
Deze commissie adviseert het bestuur Risicodeskundige over toelatingsaanvragen tot het register van risicodeskundigen.

Adviseurs
Tenslotte laat het bestuur Risicodeskundige zich ondersteunen door adviseur Marco van Leeuwen, Verbond van Verzekeraars.