VRT-Verenigd Register van Taxateurs

Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs

Met ingang van 1 juli 2021 wordt het VRT een gelieerd register van het NIVRE. Als gelieerd register blijft het VRT een zelfstandige stichting doch gaat met het NIVRE samenwerken op gebieden als Opleidingen en Klacht- en Tuchtrecht. Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs is specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden, taxaties ten behoeve van de successieaangifte, onderlinge verdeling e.d. alsook schade-taxatie.

Taxateurs kunnen zich laten inschrijven in het door de Stichting bijgehouden Register, uiteraard eerst nadat een onafhankelijke commissie heeft getoetst of de taxateur aan de registratievoorwaarden voldoet. De Stichting VRT stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden.

De vijf sectoren waarin een taxateur ingeschreven kan worden zijn:
- Agrarisch;
- Brandverzekeringen;
- Motorvoertuigen;
- Scheepvaart en techniek;
- Kunst, antiek, sieraden & horloges en eventuele andere specialismen.

Informatie