Tarieven

Per 1 januari 2022 gelden de volgende tarieven:

Eenmalige aanvraagkosten * €  150,-
Jaarbijdrage voor aangesloten taxateurs €  250,-
aanpassen specialisme €  150,-

 

 

 

Bovengenoemde bedragen zijn excl. BTW.
* Er vindt geen restitutie plaats van deze kosten wanneer uw aanvraag niet wordt goedgekeurd en u dientengevolge niet wordt toegelaten tot het Register.

Voor het bijwonen van het jaarlijkse symposium en de per sector georganiseerde workshops door het VRT worden in principe geen kosten in rekening gebracht.