Transport/Goederen

Nederland leeft van oudsher van de internationale handel en is daardoor een belangrijke speler in de wereldeconomie. De positie van Nederland is uniek in de wereld. De aanwezigheid van twee mainports (Rotterdamse haven, Schiphol), het Duitse achterland daarachter en de samenhang daartussen, heeft er toe geleid dat we een internationaal distributieland zijn met een zeer grote zee-, lucht- en wegvervoer logistiek.

Ook op gebied van verzekeringen in transport speelt Nederland internationaal een grote rol, zowel op het gebied van Transport/Goederenverzekeringen als logistieke aansprakelijkheidsverzekeringen.
Mede door de grote doorvoerfunctie van Nederland kwamen sinds midden vorige eeuw diverse soorten goederenschades bij op- of overslag in juist Nederland aan het licht. Door nieuwe investeringen, zoals de Maasvlakte 2, zal Nederland haar internationale toppositie op de logistieke markt behouden en mogelijk verder uitbreiden. Als gevolg hiervan hebben Nederlandse Transport/Goederenexperts een voorsprong aan ervaring kunnen opdoen en staat onze beroepsgroep daarom ook internationaal als zeer goed bekend.

De NIVRE Register-Experts van de branche Transport/Goederen hebben, teneinde zich te kunnen laten registreren, een zeer uitgebreide, Engelstalige cursus met goed gevolg moeten doorlopen. De branche heeft een grote diversiteit aan invalshoeken; experts die optreden namens goederenverzekeringspolissen, experts die namens aansprakelijkheid opereren van zowel land- en zeevervoerders en op- en overslagbedrijven, experts die optreden namens verschepers, goederenhandelaren, etc. Sommige experts beschikken over een uitgebreide algemene goederenkennis, maar er zijn er ook met een hele specifieke kennis op een bepaald complex vakgebied.

Met behulp van vakgerichte opleidingen en seminars op diverse gebieden wordt aan de NIVRE Register-Experts binnen de branche Transport/Goederen de laatste kennis en kunde bijgebracht, variërend per vakgebied.