NIVRE Werkgeversorganisaties

NIVRE Werkgeversorganisaties is een platform van werkgevers waar de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, taxatiebureaus, en expertisediensten verenigd zijn. Het primaire doel van dit platform is de gemeenschappelijke werkgeversbelangen van de aangesloten organisaties te behartigen en in overleg te treden met diverse belangenorganisaties, alsmede andere partijen in de markt, zoals verzekeraars en makelaars en is hiermee de schakel tussen het NIVRE en de (commerciële) markt.