NIVRE Werkgeversorganisaties

NIVRE Werkgeversorganisaties is een platform van werkgevers waar de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, taxatiebureaus, en expertisediensten verenigd zijn. Het primaire doel van dit platform is de gemeenschappelijke werkgeversbelangen van de aangesloten organisaties te behartigen en in overleg te treden met diverse belangenorganisaties, alsmede andere partijen in de markt, zoals verzekeraars en makelaars en is hiermee de schakel tussen het NIVRE en de (commerciële) markt.

Wat doet NIVRE Werkgeversorganisaties?
NIVRE Werkgeversorganisaties houdt zich onder meer voor en met haar leden bezig met gemeenschappelijke werkgeverszaken, gericht op de registratie van de medewerkers en houdt zij zich bezig met actuele zaken zoals tenders, mededingen, nieuwe wetgevingen en internationale ontwikkelingen bij de Europese Federaties FUEDI, FEMAS en FIEA.

Tenslotte is het een taak toe te zien op het profileren van NIVRE Calamiteiten & Projecten als het adres voor schaderegistratie bij rampen.