Samen naar de toekomst

Een toekomstbestendig NIVRE

In 2019 is door het Bestuur het Project NIVRE naar de Toekomst gelanceerd. In samenwerking met de branchebesturen en experts heeft dit project in de loop van 2020 steeds meer handen en voeten gekregen. 

Het doel van dit project is dat NIVRE-experts worden ervaren als een deskundige en objectief baken waarin gedupeerden en opdrachtgevers het volste vertrouwen hebben in een goede, eerlijke schaderegeling. Dat zowel consumenten als de assurantiemarkt ervan doordrongen is dat  de NIVRE-expert is die je helpt op het moment dat het er toe doet; bij schade. Het door het NIVRE neergelegde kwaliteitsniveau moet dé meetlat zijn!

Ook op het gebied van nieuwe aanwas van het expertisekorps is een meer naar buiten gerichte opstelling van het allergrootste belang.  Jongeren en andere potentials meer bekend maken met het expertisevak. We hebben immers veel te bieden: boeiend, afwisselend en dynamisch werk dat ertoe doet. Niet in de laatste plaats doordat we gedupeerden na een schade bij de hand nemen om hen snel weer terug te brengen in de situatie van ervoor. De NIVRE-experts helpen mensen en bedrijven om levens, huizen en bedrijfsactiviteiten na een schadegebeurtenis op orde te brengen.

De structuur van het NIVRE wordt in de komende maanden aangepast om de veranderingen te ondersteunen.

Missie en Visie
De uitkomsten van de in- en externe raadpleging voor het Project Samen naar de toekomst hebben mede geleid tot een nieuwe Missie en Visie:

Missie 
Als onafhankelijk instituut van schadeprofessionals staat het NIVRE voor een objectieve en eerlijke schadevaststelling voor iedereen. Ook als belangen uit elkaar lopen waken wij over een integer, rechtvaardig proces. Zodat iedereen in vertrouwen weer verder kan.Het NIVRE en de experts – als baken bij schade. Gisteren. Vandaag en morgen.

Visie
Bij het NIVRE geloven we dat iedereen in het schadeproces – van betrokkene tot verzekeraar – vanuit maatschappelijk oogpunt recht heeft op een objectieve & professionele behandeling. Waarbij de oplossing van de schade altijd transparant & integer moet zijn voor alle betrokken partijen.