Over het NIVRE

Het NIVRE - Nederlands Instituut Van Register Experts, registreert schade-experts die voldoen aan de eisen die daarvoor vastgesteld zijn en waarborgt daarmee de kwaliteit van de schade-experts.

Naast het beheer van dit register beheert het NIVRE eveneens een aantal gelieerde registers.

Op deze site vindt u alle informatie over het doel en de activiteiten van het NIVRE en andere relevante zaken met betrekking tot expertise, inspectie en taxatie in de meest brede zin van het woord. 

Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsvoorwaarden die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingsvoorwaarden dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.