Over het NIVRE

Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts -NIVRE- beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen, Deskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing.

Op deze site vindt u alle informatie over het doel en de activiteiten van het NIVRE en andere relevante zaken met betrekking tot expertise, inspectie en taxatie in de meest brede zin van het woord. 

Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsvoorwaarden die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingsvoorwaarden dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden. 

Het NIVRE heeft het PE-programma vastgelegd in het Reglement Permanente Educatie.