Motorvoertuigen

Als NIVRE Register-Expert in de branche Motorvoertuigen ben je de onafhankelijke partij die kan worden ingeschakeld voor het vaststellen van de omvang en de oorzaak van de schade. NIVRE Register-Experts in de branche motorvoertuigen stellen niet alleen schades vast aan personenauto’s maar ook aan vrachtauto’s, zwaar materieel, caravans, campers, (brom)fietsen en scooters en doen technische onderzoeken.

NIVRE Register-Experts ingeschreven in de branche Motorvoertuigen beschikken naast de vereiste vakkennis ook over de benodigde kennis van verzekeringstechniek en hebben sterke communicatieve vaardigheden. De inschrijvingseisen hebben dan ook betrekking op voornoemde competenties. Door een vereist Permanent Educatie programma blijft de NIVRE Register-Expert goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Het werken volgens de gedragsregels is onlosmakelijk verbonden met de rol die de NIVRE Register-Expert vervult in het schadeproces.
NIVRE Register-Experts tekenen jaarlijks het normenformulier en zijn zich zo terdege bewust van de gedragsregels.

Het branchebestuur Motorvoertuigen, bestaande uit een evenwichtige samenstelling van vertegenwoordigers van de expertise/verzekeringsmarkt, hecht veel waarde aan de inschrijvingseisen, de permanente educatie en het imago van de NIVRE Register-Expert. De diverse branche gerelateerde commissies ontwikkelen hoogstaande en vakgerichte opleidingen, seminars en lezingen. Het branchebestuur is voortdurend in gesprek met vertegenwoordigers en stakeholders uit de branche om zodoende de kwaliteit te borgen, in te kunnen spelen op ontwikkelingen en een goede bijdrage te kunnen leveren aan een optimaal schaderegelingsproces. Als branche werken we aan het vakmanschap, gedragsregels, spelen we in op wetswijzigingen en werken we aan de uniformiteit van de schaderegeling. Een mooi voorbeeld zijn de door het NIVRE branche Motorvoertuigen opgestelde richtlijnen ter bepaling van waardevermindering. Richtlijnen die volledig door de markt gedragen worden.