Register Coördinator Fraudebeheersing

Het NIVRE beheert het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF). Het RCF is te vergelijken met de branches van het NIVRE, zoals bijvoorbeeld schade-experts en toedrachtonderzoekers.

Met dit register wordt de kwaliteit in de fraudeaanpak door financiële instellingen naar een hoger plan getild en de functie van Coördinator Fraudebeheersing verder geprofessionaliseerd.

Als een coördinator fraudebeheersing bij een organisatie binnen de financiële dienstverlening aan de gestelde kwaliteits- en (permanente) opleidingseisen voldoet, kan hij of zij zich laten inschrijven met aansluitend recht op gebruik van de beschermde titel rcf. Hierdoor verbeteren organisaties binnen de financiële dienstverlening aan de ene kant de sturing van fraudebeheersingsprocessen in eigen huis en de aansturing van onderzoeksbureaus, terwijl het aan de andere kant de samenwerking en informatiedeling met collega-organisaties verbetert. Daarnaast heeft de registratie een rol in het al dan niet verkrijgen van informatie uit de publieke sector.

Diverse organisaties onderschrijven het belang van registratie. Wij verwijzen naar de inschrijvingseisen die verbonden zijn aan de deze registratie. Net als de andere registers, die het NIVRE beheert vallen de coördinatoren in dit Register onder een PE-programma die gevolgd moet worden om de registratie te behouden.