Register Coördinator Fraudebeheersing

Op initiatief van het Verbond van Verzekeraars beheert het NIVRE het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF). Het RCF is te vergelijken met de branches van het NIVRE, zoals bijvoorbeeld schade-experts, risicodeskundigen en toedrachtonderzoekers.

Met dit register wordt de kwaliteit in de fraudeaanpak door verzekeraars naar een hoger plan getild en de functie van Coördinator Fraudebeheersing verder geprofessionaliseerd. Daarmee ligt het RCF in het verlengde van het Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen, hetgeen een verdere professionalisering van de fraudebeheersing in de verzekeringsbranche is.

Als een coördinator fraudebeheersing bij een verzekeraar aan de gestelde kwaliteits- en (permanente) opleidingseisen voldoet, kan hij of zij zich laten inschrijven met aansluitend recht op gebruik van de beschermde titel rcf. Hierdoor verbeteren verzekeraars aan de ene kant de sturing van fraudebeheersingsprocessen in eigen huis en de aansturing van onderzoeksbureaus, terwijl aan de andere kant de samenwerking en informatiedeling met collega-verzekeraars en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) verbetert. Daarnaast heeft de registratie een rol in het al dan niet verkrijgen van informatie uit de publieke sector.

Verzekeraars onderschrijven het belang van registratie. Voor registratie wordt een diploma van een door het bestuur RCF toegelaten opleiding vereist. Net als de andere registraties die het NIVRE beheert moeten de coördinatoren in dit Register een PE-programma volgen om de registratie te behouden.