Bestuur Coördinator Fraudebeheersing

dhr. G. Kroeze - voorzitter
Dhr. D. Beets – portefeuillehouder PE-Seminars 
mr. P. Engelsman - portefeuillehouder Opleidingen
mr. R.J. Visscher - adviseur
dhr. D. Gatsonides
dhr. S. Rennings
Dhr. R. Pamboer

Heeft u een vraag, opmerking of een suggestie voor het branchebestuur, dan kunt u een mailbericht sturen naar: bestuur-rcf@nivre.nl.