Bestuur Coördinator Fraudebeheersing

dhr. G. Kroeze - voorzitter
drs. N. Carels-Koorn - portefeuillehouder PE-Seminars
mr. P. Engelsman - portefeuillehouder Opleidingen
mr. R.J. Visscher - adviseur
dhr. D. Gatsonides
dhr. S. Rennings
Dhr. R. Pamboer

Heeft u een vraag, opmerking of een suggestie voor het branchebestuur, dan kunt u een mailbericht sturen naar: bestuur-rcf@nivre.nl.