Algemeen

Het NIVRE is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteiten van de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden. Daarnaast is het een platform en aanspreekpunt voor overleg tussen expertise-, inspectie- en taxatiebureaus en alle voor hen relevante partijen;

De ingeschrevenen mogen afhankelijk van het vakgebied, de beschermde titel(s) NIVRE-re’ NIVRE-rr, NIVRE- rd, of ‘rcf’ voeren.
Het beeldmerk van het NIVRE is uitsluitend te voeren door NIVRE zelf of bij de NIVRE Werkgeversorganisaties. In het Register staan schade-experts met verschillende achtergronden, zoals experts die in loondienst zijn bij een expertisedienst van een verzekeringsmaatschappij, zelfstandige experts of experts die verbonden zijn aan een expertisebureau, maar ook zogeheten contra-experts en belangenbehartigers.

Het NIVRE kent 9 verschillende branches, waarvan er enkele in verband met efficiency bestuurlijk zijn samengevoegd.