Agrarisch

De NIVRE Register-Experts in de branche Agrarisch behandelen een grote diversiteit aan expertise-opdrachten binnen de agrarische sector. Dit kan liggen in productaansprakelijkheid, bijvoorbeeld aan productiemiddelen, zoals meststoffen, potgrond, gewasbeschermingsmiddelen en zaden, waarvan het gebruik tot schade aan een teelt leidt of schade aan melkinstallaties of veevoer, maar ook schade door melkinstallaties etc. Ook de veehouderijsector, boomkwekerijen, viskwekerijen, nertsenfarms behoort tot het werkterrein van agrarische experts.

Doorlopend bewaakt het NIVRE de kwalificaties van de in het Register ingeschreven experts. Binnen deze branche kent de NIVRE Register-Expert doorgaans een specialisatie.

Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de markt, wijzigingen van wet- en regelgeving en maatschappelijke veranderingen. Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden en ethiek een belangrijk onderdeel van de opleiding tot en behoud van de inschrijving als NIVRE Register-Expert. Dit alles met als doel om de ingeschrevenen continu te laten voldoen aan de hoge eisen en professionaliteit die de hedendaagse markt van hen vraagt.